Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktická hra ako súčasť primárnej matematickej edukácie (1.)

Dátum: Autor/i: PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD., BBA Rubrika: Hry a aktivity

Postupný prechod od socializácie k personalizácii dnes viac ako inokedy smeruje k hľadaniu konkrétnych postupov, ktoré by boli efektívne z hľadiska komplexnosti rozvoja osobnosti žiaka – osobnosti sui generis vo výučbe. Rozvíja sa predovšetkým zámerným navodzovaním aktivity žiakov, a to cez situácie a úlohy tvorivého charakteru, riešením problémov a využívaním takých metód, foriem a prostriedkov, ktoré nedovoľujú tvoriť myšlienkové stereotypy. Preferuje sa schopnosť pružne a logicky myslieť, byť pohotový a mať zmysel pre kombinácie. Tým sa práve matematika, ako organická súčasť edukácie, stáva nevyhnutnou súčasťou žiakovho úspešného napredovania. Príspevok prináša parciálnu analýzu problematiky hier a didaktických hier s dôrazom na ich aplikačnú pedagogickú prax v kontexte primárnej matematickej edukácie.

 „Predstavy získané zo zážitkov z prvej ruky sa stávajú činom ... Skutočne, tým je i hra v tomto období – znovu prežívaním prvotných skúseností, zážitkov.“ Lucy Sprague Mitchellová

Determinácia pojmu hra

Všade vo svete, v každej zemepisnej oblasti a v každej kultúre, sa deti hrajú. Väčšina teoretikov v oblasti pedagogiky sa zhoduje, že pri učení detí predškolského a mladšieho školského veku je hra dôležitá. Avšak takmer úplná všeobecná platnosť tejto tézy je v rozpore s komplikovanosťou pojmu.

Pojem hra je jedno z tých klamlivo jednoduchých, krátkych slov, ktoré je charakteristické pre detský jazyk. Je to bežný pojem, možno jeden z prvej stovky pojmov, ktoré sa učia deti predškolského veku. Kmeň tohoto slova sa dá použiť pri tvorbe mnohých výrazov (hrať sa, výhra, hračka a pod.), ktoré označujú pojmy natoľko navzájom odlišné, že sa zdá, akoby mali opačný význam, napr. o dvoch malých deťoch, ktoré sa vonku so smiechom naháňajú, povieme, že sa „hrajú“. Magnus Carlsen a Jan Nepomňaščij, obaja sklonení nad šachovnicou, náruživo zahĺbení do myšlienkovo náročnej súťaže, sa tiež „hrajú“.

V kontexte edukačného využitia hry je však potrebné si ujasniť, čo máme na mysli, keď hovoríme o detskej hre. „Hra je inštinktívna, spontánna a pre detský vek najtypickejšia forma činnosti, v ktorej dieťa individuálne a vo svojej vývinovej fáze zodpovedajúcim spôsobom dáva výraz svojim predstavám, myšlienkam, citom, svojmu chceniu“ (Burjan, Burjanová, 2011, s. 6).

Ak uvažujeme o hre, máme na to niekoľko dôvodov. Myslíme si, že:

  • vo väčšine prípadov je pre dieťa prirodzené vyjadrovať sa hrou,
  • komunikáciu s partnermi v hre dieťa prirodzene chápe,
  • hrou možno navodiť prirodzené formovanie osobnosti dieťaťa,
  • hra poskytuje dieťaťu možnosť skúmať, experimentovať, rozvíjať svoje myšlienky a nápady a učiť sa na vlastných pokusoch a omyloch.

Hra v matematike

„Matematika by sa mala stať pre deti hrou, na ktorú sa tešia a zažijú pri nej veľa zábavného, príjemného, ale tiež hrou, ktorá má občas prinášať prekážky, ktoré však možno prekonať. Postoj dieťaťa k matematike rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje učiteľ“ (Dienerová, 2009 - 2010, s. 26). Jedným z najúspešnejších spôsobov, ako deti naučiť matematiku, je zaujať ich prostredníctvom aktivít zameraných na riešenie takých problémov, ktoré majú pre ne zmysel, a ktoré možno riešiť pomocou jednoduchého prostriedku umožňujúceho u detí rozvíjať sebadôveru, vedomosti, zručnosti a radosť z matematiky.

Ukazuje sa, že hra je jedným z úspešných prostriedkov na vzbudenie záujmu o matematické situácie. Črta hravosti je podnietená každou zmenou, novotou pri istých typoch úloh, zmenou úloh žiaka a učiteľa v rámci vzájomnej pomoci žiakov, usporiadaním súťaží, hravou formou bez zdôrazňovania nadradenosti, riešením matematických hier, hlavolamov a hádaniek (Burjan, Burjanová, 2011).

Matematické hry tvoria špecifickú skupinu hier, ktorá sa vyznačuje istými charakteristickými znakmi:

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk