Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania - výber

Dátum: Autor/i: - Rubrika: Školská prevencia

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2019/2020

Kvalita interpersonálnych vzťahov ovplyvňuje atmosféru a kultúru školy, má významný vplyv na socializáciu žiakov. Zámerom inšpekcií (Štátna školská inšpekcia) bolo poskytnúť riaditeľom škôl spätnú väzbu o zistených nedostatkoch v systéme výchovného poradenstva a prevencie, v uplatňovaní primárnej prevencie, motivovať ich k zlepšeniu a informovať verejnosť o výskyte rôznych foriem šikanovania a o prevencii negatívnych javov v správaní žiakov.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk