Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Zdenka Zastková

Počet článkov autora: 4


Tvorivosť ako nástroj rozvíjania jazykovej a literárnej gramotnosti (2.)

S pojmom tvorivosť sa človek stretáva na každom kroku a čoraz častejšie. Je skloňovaný vo všetkých pádoch, je obľúbeným prívlastkom pre výtvory človeka poznačeného dynamikou prevratných zmien doby, v ktorej žijeme. Dnes sú nielen dospelí, ale aj d...

Tvorivosť ako nástroj rozvíjania jazykovej a literárnej gramotnosti (1.)

S pojmom tvorivosť sa človek stretáva na každom kroku a čoraz častejšie. Slovo tvorivosť je obľúbeným prívlastkom pre výtvory človeka poznačeného dynamikou prevratných zmien doby, v ktorej žijeme. Dnes sú nielen dospelí, ale aj deti nútené prijíma...

Rozvíjame spoluprácu na hodinách prírodovedy

Jedným z významných faktorov formujúcich osobnosť človeka je sociálne prostredie, ktorého je súčasťou. Pri súčasných spoločenských pomeroch sa v posledných desaťročiach značne oslabil pozitívny formatívny potenciál. Keď sa opýtame detí prečo vlast...

Kooperatívne učenie v konkrétnych didaktických situáciách

Keď sme pred časom oslovili učiteľov základných škôl s otázkou, aby sformulovali všeobecný cieľ školskej edukácie, väčšinou sa zhodli na tom, že naši žiaci by mali byť pripravení s nárokmi a požiadavkami, ktoré na nich bude klásť dnešná doba. A pr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk