Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PaedDr. Veronika Vrabcová

Pedagogická fakulta, UMB v Banskej Bystrici, Katedra pedagogiky

Počet článkov autora: 1


Zvyšovanie povedomia v oblasti odpadov v kontexte školského prostredia na Slovensku

V súčasnosti sa ľudstvo usiluje dosiahnuť čo najvyšší komfort bez ohľadu na spotrebu prírodných zdrojov a nadmernú tvorbu odpadov rôzneho druhu, čo má za následok globálne environmentálne problémy. Kvalita života (nielen) človeka závisí od prostre...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk