Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Štefan Bojnák

Pedagóg, odborník na humanitné a spoločenské vedy v regionálnom školstve

Počet článkov autora: 3


Interdisciplinárny prístup vo vyučovaní občianskej náuky na gymnáziu

V článku sa pokúšame vyjadriť svoj pohľad na vyučovanie občianskej náuky a limity, na ktoré neraz naráža. Nejde o komplexný pohľad, ale skôr o fragmentárne uchopenie problému, ktoré si neuzurpuje právo na pravdu, ale skôr smeruje k iniciovaniu dis...

Základným princípom metodických orgánov je sieťovanie a synergia

Štefan Bojnák  Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filo­zo­fa v Nitre. Vyštudoval históriu s filozofiou. Ako učiteľ pôsobil v základných školách aj na gymnáziu. V súčasnosti pôsobí v kontrolných orgánoch. Prioritne sa venuje...

Metodika tvorby Etického kódexu školy

Etický kódex je prejavom kultúry školy. V príspevku sa venujeme metodike jeho tvorby. Zdôrazníme kľúčovú úlohu vedenia školy ako dôležitého činiteľa pri kreovaní jej klímy, kultúry. Etický kódex rieši vzťahy v škole komplexne. V článku analyzujeme...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk