Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PaedDr. Milena Lipnická, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta UMB Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky Web: https://www.pdf.umb.sk/

Počet článkov autora: 2


Jazykové hry v predprimárnom vzdelávaní

Článok prezentuje zdôvodnenia a námety na tvorivé používanie jazykových hier v predprimárnom vzdelávaní v materských školách. Jazykovými hrami možno rozvíjať jazykové spôsobilosti detí vo všetkých štyroch rovinách jazyka. Jazykové hry sú zamerané ...

Objektivita v pedagogickom diagnostikovaní detí

Pedagogická diagnostika je procesom, ktorý integruje na seba nadväzujúci sled diagnostických aktivít a interakcií (pedagóg – dieťa, pedagóg – rodič – dieťa, pedagóg – špecialista aj iných) v cieľovo a metodicky premyslenom poznávacom a hodnotiacom...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk