Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD., BBA

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky,Pedagogická fakulta Katolíckej univerzityv Ružomberku

Počet článkov autora: 3


Tvorivosť ako nástroj rozvíjania jazykovej a literárnej gramotnosti (1.)

S pojmom tvorivosť sa človek stretáva na každom kroku a čoraz častejšie. Slovo tvorivosť je obľúbeným prívlastkom pre výtvory človeka poznačeného dynamikou prevratných zmien doby, v ktorej žijeme. Dnes sú nielen dospelí, ale aj deti nútené prijíma...

Didaktická hra ako súčasť primárnej matematickej edukácie (2.)

Dôležitosť primárnej matematickej edukácie úmerne stúpa najmä príťažlivosťou foriem, ktorými sa realizuje. Práve didaktická hra ako komplementárna súčasť tohto procesu je výrazne aktivizujúcim elementom, rozširujúcim tak kognitívne, ako i nonkogni...

Didaktická hra ako súčasť primárnej matematickej edukácie (1.)

Postupný prechod od socializácie k personalizácii dnes viac ako inokedy smeruje k hľadaniu konkrétnych postupov, ktoré by boli efektívne z hľadiska komplexnosti rozvoja osobnosti žiaka – osobnosti sui generis vo výučbe. Rozvíja sa predovšetkým zám...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk