Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Prírodovedecká fakultaUniverzity P. J. Šafárika v Košiciach

Počet článkov autora: 1


Štyri rozmery vzdelávania ako východisko k tvorbe kurikula

Príspevok pojednáva o jednom z renomovaných prístupov k tvorbe kurikula vychádzajúcom z nosných myšlienok Centra pre inováciu kurikula (CCR – Center for Curicullum Redesign, 2021). Východiskom je štvorrozmerný rámec vzdelávania vymedzujúci oblasti...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk