Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.

 

Počet článkov autora: 2


Osobnosť pedagóga a jeho kompetencie v multikultúrnom edukačnom procese

Multikulturalita v rôznej podobe je prirodzenou súčasťou takmer každej spoločnosti. Stretávame sa s ňou vo viacerých oblastiach nášho života, v práci, v súkromnom i spoločenskom živote, v medziľudských vzťahoch, v škole, vo voľnom čase a pod. V to...

Aktuálne trendy v hodnotení žiakov v interkultúrnych súvislostiach

Každý rok sa na konci školského roka opakuje tá istá situácia. Mnohí žiaci sa obávajú vysvedčenia a kladú si otázky: „Ako budú reagovať rodičia? Neprepadnem?“ Takéto stresujúce stavy však žiaci v niektorých krajinách vôbec nepoznajú. Napríklad švé...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk