Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica

Počet článkov autora: 1


Pedagogickí zamestnanci škôl ako realizátori školskej prevencie

U žiakov základných a stredných škôl sa vyskytuje rôznorodé rizikové, resp. problémové správanie, od drobných prehreškov v správaní (ako napr. nečestné správanie, nedisciplinované správanie, porušovanie školského poriadku a pod.) až po závažné soc...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk