Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. Ing Emília Krajňáková, CSc.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov,Trenčianskej univerzityAlexandra Dubčekav Trenčíne Web: https://fsev.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1

Počet článkov autora: 4


Environmentálna výchova žiakov a mládeže vo Švédsku a Fínsku

Článok je zameraný na skúsenosti Švédskeho kráľovstva a Fínskej republiky v otázkach environmentálnej výchovy. Skúma činnosť detských mimoškolských zariadení. mládežníckych a spoločenských ekologických organizácií, zaoberajúcich sa otázkami enviro...

Kreatívne metódy – Načo je pedagógovi kreatívne vzdelanie?

Hlavným cieľom formovania kreatívnej osobnosti je zabezpečenie zamerania vzdelávacieho procesu na výchovu osobnosti človeka, pre ktorého je charakteristický postoj založený na hodnotách človeka, prioritách tvorby a nie ničenia, schopnosti používať...

Psychologicko-pedagogické zákonitosti komunikácie učiteľa so žiakom (2.)

Ľudskú komunikáciu nemožno redukovať iba na proces prenosu informácií. V podmienkach sociálnej komunikácie sa informácia nielen prenáša, ale súčasne aj formuje, utvára, spresňuje, dotvára, rozvíja. Môže byť aj činiteľom vzájomného rozvoja ľudí, kt...

Psychologicko-pedagogické zákonitosti komunikácie učiteľa so žiakom (1.)

Problematika komunikácie je všestranná. Zaoberajú sa ňou filozofi, právnici, sociológovia, pedagógovia, ale aj ekonómovia. Je nevyhnutnou podmienkou bytia každej osobnosti. Bez nej by nemohla vzniknúť, existovať a rozvíjať sa ľudská spoločnosť. V ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk