Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Andrea Čonková, PhD.

Ekonomická univerzitaNárodohospodárska fakulta,Katedra pedagogiky

Počet článkov autora: 2


Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese

V príspevku sa zameriavame na vymedzenie pojmu informačné a komunikačné technológie a na zhodnotenie ich využívania v edukačnom procese, pričom dôraz kladieme na interview, ktoré sme realizovali v rámci nášho kvalitatívneho prieskumu, kde sme metó...

Je systematická domáca príprava žiakov stredných škôl na vyučovanie prežitkom?

Príspevok je zameraný na význam domácej prípravy žiakov stredných škôl na vyučovanie. Na základe výskumu zisťuje motiváciu žiakov pripravovať sa na vyučovanie, pravidelnosť, svedomitosť tejto prípravy a poskytuje odporúčania učiteľom, ako dosiahnu...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk