Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Aktivity na podporu kariérovej výchovy v školách

Dátum: Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová Rubrika: Príklad z praxe

Tradičné ponímanie kariérovej výchovy a poradenstva v školách bolo zamerané na výber strednej a vysokej školy. Moderný náhľad chápe kariérový vývin ako celoživotný proces začínajúci rozvojom životných zručností, socio-emocionálnych zručností a zručností dôležitých pre riadenie vlastnej kariéry už od materskej školy.

Cieľom kariérovej výchovy je naučiť žiakov vnímať, okrem iného, zmysluplnosť práce vo svojom živote a získať k nej postoj ako k dôležitej súčasti plnohodnotného a uspokojivého života. Zároveň sa  kariérovou výchovou chápe i sociálno-emocionálne posilňovanie žiakov. Ide predovšetkým o schopnosť sebapoznávania žiakov, uvedomenie si a rozvíjanie silných stránok, záujmov a hodnôt.

Takto kariérovú výchovu a kariérové poradenstvo definuje aj školský zákon prostredníctvom podpornej úrovne 1. stupňa [§ 131 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.], ktorá školám ukladá záväzné povinnosti.

Kariérová výchova a poradenstvo sa nedeje výlučne prostredníctvom kariérového a výchovného

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk