Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Ako rozprávať s deťmi o koronavíruse

Dátum: Rubrika: Informujeme

Niekoľko odporúčaní, ako sa s deťmi rozprávať o tejto nepríjemnej téme tak, aby ste zmiernili ich strach a pomohli im správať sa bezpečne.

Je dôležité rozprávať sa. Aj k malým deťom sa dostávajú informácie z médií či od kamarátov a vnímajú, že máte obavy. Ak o tom nehovoríte, aby ste ich nevystrašili, môže to v skutočnosti ich strach ešte zhoršiť.

Nájdite si čas na vysvetlenia. Deťom dodáva istotu, keď vedia, že oni sami môžu niečo spraviť, aby sa pred vírusom chránili. Vysvetlite im, čo môžu robiť. Ukážte im napríklad správnu techniku umývania rúk mydlom po dobu aspoň 20 sekúnd. S menšími deťmi môžete cvičiť umývanie rúk vždy, keď prídu zvonka, pred každým jedlom, po fúkaní nosa, kýchaní, kašľaní a po toalete. Naučte ich, že umývanie rúk má trvať toľko, kým si dvakrát zaspievajú.

Počúvajte svoje deti. Nepresýťte svoje deti informáciami. Radšej načúvajte ich otázkam a citlivo a zodpovedne na ne reagujte. Rozprávajte sa s deťmi o tom, čo o víruse vedia a čo ich zaujíma. Pre podávanie informácií platí, že čím sú deti menšie, tým menej detailov potrebujú vedieť - nikdy im však neklamte. Upokojí ich, keď vidia, že k situácii pristupujete pokojne a viete, čo treba robiť.

Prispôsobte vysvetlenia veku dieťaťa. Predškoláci a deti na prvom stupni základných škôl potrebujú: stručné, jednoduché informácie, ktoré ich ubezpečia o tom, že sú v bezpečí a že dospeláci sa starajú o to, aby boli v bezpečí. Vysvetlite im, že najdôležitejšie je umývať si ruky. Hovorte aj o tom, že umývaním rúk chránime aj ostatných, napríklad starých rodičov. Opakovanie je pre deti uisťujúce. Pýtajte sa ich na to, čo si myslia a cítia. Deťom na 2. stupni ZŠ pomôžte rozlíšiť skutočnosť od špekulácií, ktoré mohli objaviť na internete. Hovorte s nimi o hygienických opatreniach, ktoré im pomôžu chrániť sa a tiež o opatreniach, ktoré sa dejú na úrovni mesta či štátu. Vysvetlite im, že zodpovedným správaním chránia aj svojich kamarátov, starých rodičov a blízkych.

Informujte sa, aby ste mohli poskytnúť overené informácie aj svojim deťom. Pamätajte na to, že vaše slová a reakcie ovplyvnia vaše deti viac ako čokoľvek, čo budú počuť od kamarátov a zo správ. Buďte úprimní. Každý má právo na chvíľku obáv. Deti citlivo vnímajú vašu neverbálnu komunikáciu a aj nepríjemné fakty sa k nim dostanú cez internet alebo od kamarátov.

Zdrojhttps://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63460/ako-sa-rozpravat-s-detmi-o-koronaviruse/ /redakčne krátené/

 

 

 


Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk