Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením - zverejnenie výzvy

Kategória: Aktuality

Na základe výzvy bolo predložených MŠVVaŠ SR  celkom 180 projektov. Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2018" navrhla ministerke  podporiť 13 projektov.

Zoznam podporených projektov

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/zvysenie-efektivity-vzdelavania-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov