Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Zmena vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspis.sk

Vyhláška č. 245/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania vyšla v Zbierke zákonov.

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 a aktualizuje sústavy odborov vzdelávania; ponúka novú skupina odborov vzdelávania - Umenie a umeleckoremeselná tvorba; znižuje počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy, alebo jedného hlavného inštruktora - BOZP v lesníckych odboroch vzdelávania.

Zdroj: www.noveaspi.sk

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk