Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspis.sk

Vyhláška č. 245/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania vyšla v Zbierke zákonov.

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 a aktualizuje sústavy odborov vzdelávania; ponúka novú skupina odborov vzdelávania - Umenie a umeleckoremeselná tvorba; znižuje počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy, alebo jedného hlavného inštruktora - BOZP v lesníckych odboroch vzdelávania.

Zdroj: www.noveaspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov