Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Zmena termínu odovzdanie ŠkVP pilotných materských škôl

Kategória: Aktuality

Termín na odovzdanie finálnej verzie ŠkVP - 29.2.2016. Do 10.2.2016 je potrebné odovzdať autoevalvačnú správu o priebehu pilotnej fázy zavádzania inovovaného ŠVP vo vzťahu k vašej materskej škole.

Zdroj a ďalšie informácie k téme: http://www.statpedu.sk/aktuality/zmena-terminu-odovzdania-skolskeho-vzdelavacieho-programu-pilotnych-materskych-skol

Súvisiace pracovné situácie:

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk