Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality

Dňa 12. 4. 2018 sa uskutočnilo rokovanie k zmene odmeňovania vybraných skupín zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia KOZ SR, úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a ZMOS. S návrh vlády SR OZ PŠaV na Slovensku nesúhlasí.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zmena-systemu-odmenovania-zamestnancov-pri-vykone-prace-vo-verejnom-zaujme.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk