Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena nariadenia o podrobnostiach rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality

V Zbierke zákonov pod č. 269/2019 Z. z. vyšlo nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

Cieľom návrhu nariadenia je úprava prílohy č. 12 časť B nariadenia, ktorá upravuje koeficienty na výpočet hodnoty koeficienta kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa zaradenia pedagogického zamestnanca do platovej triedy a pracovnej triedy s príslušným kreditovým príplatkom a rokmi praxe tak, aby bol zabezpečený jej súlad s novelou zákona s účinnosťou od 1. septembra 2019. Nariadenie je účinné od 1. 9. 2019. 

Legislatívny proces

Zdroj: https://www.noveaspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov