Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zber údajov o školách a maturantoch v školskom roku 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Zber údajov o školách a maturantoch v školskom roku 2021/2022 realizuje CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica prostredníctvom Informačného systému pre EČ MS a PFIČ MS

Zbierať sa budú údaje o všetkých žiakoch maturujúcich z predmetov, ktoré majú EČ MS alebo PFIČ MS – vyučovacie jazyky (SJL, MJL, UJL), slovenský jazyk a slovenská literatúra, cudzie jazyky, matematika vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením. Elektronický formulár pre zber údajov o žiakoch maturitného ročníka bude sprístupnený pre školy od 1. októbra do 31. októbra 2021. Za správnosť a úplnosť vyplnenia formulára, ako aj za dodržanie určeného termínu jeho odoslania, je zodpovedný riaditeľ školy. 

Zdroj: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2021-2022?componentId=1737


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov