Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zber údajov o počtoch žiakov v školskom roku 2018/2019

Kategória: Aktuality

Zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní podľa § 7 ods.4 zákona č. 597/2003 Z. z. poskytnúť do 30. septembra kalendárneho roka počty detí alebo žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov pre roky 2018 a 2019. 

Zber údajov sa uskutočňuje priamym vložením do Centrálneho registra na adrese crinfo.iedu.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.eduzber.sk/financie/index.php?__state=&__event=pokracovat


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov