Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zástupcovia škôl zadávajú údaje do RIS-u prostredníctvom svojich školských informačných systémov

Kategória: Aktuality

Zber údajov sa realizuje v období od 15. do 30. septembra 2018. Po spracovaní sa tieto údaje stanú podkladom pre financovanie škôl a školských zariadení, pričom ako referenčný register bude slúžiť už len Rezortný informačný systém.

Zástupcovia škôl zadávajú údaje do RIS-u prostredníctvom svojich školských informačných systémov. Pri zadávaní údajov pre financovanie sa riadia Metodickým pokynom pre aktualizáciu rezortných údajov, ktorý je k dispozícii na webstránke rezortu http://crinfo.iedu.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/skoly-budu-nahlasovat-udaje-o-ziakoch-uz-len-elektronicky/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov