Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zákon o zabezpečení predškolskej starostlivosti

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol 28. 9. 2018 doručený do NR SR.

Zákon by mal umožniť zákonným zástupcom, aby ich dieťa bolo umiestnené do predškolskej starostlivosti s celodennou výchovou, ale iba vtedy, ak o to budú mať záujem. Za naplnenie tohto práva bude zodpovedať obec, v ktorej má zákonný zástupca trvalé pobyt. Zákonom sa navrhuje dať rodičom istotu, že obec pre deti miesto v materskej škole alebo detskej skupine zabezpečí, a ak nie, tak im ako náhradu poskytne aspoň finančnú pomoc vo výške rodičovského príspevku. O deti bude môcť byť postarané od ich troch rokov a až do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Legislatívny proces v NR SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov