Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 338/2018 Z. z. Účinnosť nadobudne 1. januára 2019. 

Predložený návrh opatrenia sa vydáva podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). MF SR ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením oznámenia o jeho vydaní. Opatrenie treba vydať, resp. úpravu vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov treba vykonať, v nadväznosti na zmeny a doplnenia zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov, ako aj z dôvodu požiadaviek vyplývajúcich z aplikačnej praxe.

Legislatívny proces

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov