Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami ľahkého stupňa, podľa ktorého sa vzdelávajú v úvodných ročníkoch v základnej škole (2024)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky dňa 15. 04. 2024 pod číslom 2024/8141:4-C2141 s účinnosťou od 1. septembra 2024 schválilo Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami ľahkého stupňa, podľa ktorého sa vzdelávajú v úvodných ročníkoch v základnej škole.

Základná škola, ktorá vzdeláva žiakov s vývinovými poruchami v úvodnom ročníku, vytvára podmienky na ich výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Výchova a vzdelávanie žiakov s VP v úvodnom ročníku smeruje k optimálnemu dosahovaniu vzdelávacích štandardov stanovených na konci prvého ročníka základnej školy, ako sú uvedené v rámci Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie.

Vzdelávací program

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/512/29549.8a1329.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov