Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

VÝZVA - Národní ambasádori odborného vzdelávania a prípravy

Kategória: Aktuality

Európska komisia vytvára sieť ambasádorov OVP – osobností v oblasti odborného vzdelávania, praktickej prípravy, remesiel a ich rozvoja, ktorých príbeh, profesionálna dráha a excelentnosť vo svojom odbore môže osloviť a inšpirovať mladých ľudí a pozitívne ovplyvňovať vnímanie OVP vo všeobecnosti. Uchádzači môžu prejaviť záujem o úlohu národného ambasádora OVP písomne formou prihlášky do 30. mája 2018. 

Rok 2018 je tretím rokom Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý organizuje Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ s cieľom zdôrazniť a podporiť význam odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Pri tejto príležitosti Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s odborom celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na vytvorenie skupiny národných ambasádorov OVP, úlohou ktorých bude podporovať národné inštitúcie pri realizácii aktivít súvisiacich s Európskym týždňom odborných zručností na Slovensku a v rámci EÚ.

Profil národného ambasádora OVP by mal spĺňať nasledujúce kritériá:

  • mať zaujímavý vlastný príbeh spojený s profesionálnou dráhou v oblasti odborného vzdelávania a prípravy alebo remesiel,
  • mať kontakty so širokým okruhom inštitúcií, organizácií a osôb v danej oblasti,
  • byť schopný pozitívne komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami, vrátane mladých ľudí, dospelých, rodičov, zamestnávateľov, pedagógov, atď. priamo i prostredníctvom medií a sociálnych sietí,
  • byť známy v príslušnej časti odbornej i laickej verejnosti,
  • spolupracovať so ŠIOV a MŠVVŠ SR pri rôznych aktivitách v rámci Európskeho týždňa odborných zručností.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.kvalifikacie.sk/novinka-detail/190


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov