Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzva na spoluprácu v pilotnom projekte Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav rozbieha v školskom roku 2018/2019 pilotný projekt Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu na rozvoj komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií. Projekt bude prebiehať formou tréningov učiteľov, ktorí následne získané zručnosti budú aplikovať v pedagogickej praxi. 

Podmienkou zaradenia do výberu je riadne vyplnený formulár prihlášky a vytvorenie skupiny učiteľov v počte minimálne 10 a maximálne 12 učiteľov v skupine, ktorí budú zaradení do tréningového programu.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/vyzva-spolupracu-pilotnom-projekte.html 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov