Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výsledky slovenských žiakov v medzinárodnej štúdii PISA 2018

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR a NÚCEM zverejnili výsledky medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018. Sledovala sa úroveň vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola čitateľská gramotnosť.

V oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zostal výkon slovenských žiakov pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti bolo zaznamenané štatisticky významné zlepšenie výsledkov slovenských žiakov v porovnaní s predchádzajúcim cyklom. Výkon slovenských 15-ročných žiakov sa teda v matematickej gramotnosti v PISA 2018 dostal na úroveň priemeru krajín OECD. Zaznamenaný bol výrazný percentuálny podiel slovenských 15-ročných žiakov v tzv. rizikovej skupine. Percentuálny podiel žiakov, ktorí sa svojím výkonom zaradili do top skupiny, zostal v oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na úrovni porovnateľnej s rokom 2015. V matematickej gramotnosti sa percentuálne zastúpenie žiakov s najlepším výkonom v porovnaní s rokom 2015 významne zvýšilo.

Výkony slovenských žiakov v čitateľskej gramotnosti sa nachádzajú pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Výsledok SR v matematickej oblasti je na úrovni priemeru krajín OECD. V porovnaní s predchádzajúcim cyklom štúdie bolo v tejto oblasti v PISA 2018 zaznamenané významne vyššie priemerné skóre slovenských žiakov, a to až o 11 bodov. Pre porovnanie je možné uviesť, že priemerné skóre, ktoré dosiahli slovenskí žiaci v tejto oblasti v roku 2018, je porovnateľné s priemerným skóre dosiahnutým v roku 2012, keď bola matematická gramotnosť naposledy hlavnou sledovanou oblasťou. Výkon žiakov SR v prírodovednej gramotnosti sa nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD.

Viac informácií: https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa/cyklus/2018?componentId=775.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov