Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Celoslovenské testovanie žiakov (Testovanie 9 2019) sa uskutočnilo 3. a 4. apríla 2019 na  1  569 školách – 1 446 základných školách, po prvýkrát aj na 113 gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom a 10 stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom.

Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra. 

Test z matematiky riešilo 40 452 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 63,1 %. Test z matematiky na základných školách písalo 37 296 žiakov (92,2 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 61,7 %. Test z matematiky na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom písalo 2 956 žiakov (7,3 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 80,8 %. Test z matematiky na stredných športových školách (študijný odbor gymnázium) s osemročným vzdelávacím programom písalo 200 žiakov (0,5 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 60,1 %. Výsledky žiakov základných škôl z matematiky vo všetkých krajoch sú na úrovni celoslovenského priemeru, medzi krajmi navzájom nie sú významné rozdiely. Výsledky žiakov osemročných gymnázií sú  však v každom kraji významne lepšie ako celoslovenský priemer z matematiky. 

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 38 058 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 62,3 %. Na základných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 34 999 žiakov, (92,0 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 61,1 %. Na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 2 858 žiakov (7,5 % z testovanej populácie žiakov) s  priemernou úspešnosťou 77,4 %. Test zo slovenského jazyka a literatúry na stredných športových školách (študijný odbor gymnázium) s osemročným vzdelávacím programom písalo 201 žiakov (0,5 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 61,2 %. Žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom dosiahli štatisticky významne vyššiu úspešnosť ako žiaci základných škôl, rozdiel predstavuje 16 percentuálnych bodov (p. b.). 

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 466 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 58,2 %. 

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 462 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 63,1 %. 

Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 21 žiakov s priemernou úspešnosťou 61,4 %.

Žiaci, ktorí v testoch z matematiky a zároveň aj zo slovenského jazyka a literatúry (resp. maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry) dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania.
 
Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/dl/4428/Prezentacia_vysledky_T9_2019_29.5.2019.pdf.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov