Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výskum príčin radikalizácie mládeže vo veku 14 - 17 rokov

Kategória: Aktuality

Organizácia Iuventa - Slovenský inštitút mládeže vypracovala Stratégiu prevencie radikalizácie v práci s mládežou na základe kvalitatívneho výskumu. 

V decembri 2017 bola zadaná realizácia prvej fázy výskumu príčin radikalizácie mládeže Nadácii Otvorenej Spoločnosti. Prvá fáza výskumu mala za úlohu poskytnúť hĺbkovú sondu, ktorá by umožnila pochopiť ako vnímajú mladí ľudia situáciu na Slovensku, ich možnosti, predstavy o dobrej spoločnosti, a aké faktory formujú mladých ľudí a podporujú ich sympatie s existujúcimi pravicovými skupinami na Slovensku. Na prvú fázu výskumu budú nadväzovať ďalšie výskumné úlohy užšie zamerané na vybrané aspekty z výstupov prvej fázy.

Hlavné zistenia z kvalitatívneho výskumu (december 2017 – január 2018)

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/VYSKUM-PRICIN-RADIKALIZACIE-MLADEZE-VO-VEKU-14-17-ROKOV.alej?ind=


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov