Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhláška o bezpečnosti hračiek v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek. Ide o transpozíciu EÚ smerníc, medzné hodnoty migrácie z hračiek a častí hračiek pre olovo, osobitné limitné hodnoty pre chemické látky použité v hračkách (bisfenol A a fenol).

Návrh vyhlášky sa predkladá s cieľom prebrať:

  1. Smernicu Komisie (EÚ) 2017/738 z 27. marca 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o olovo;
  2. Smernica Komisie (EÚ) 2017/898 z 24. mája 2017, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A;
  3. Smernica Komisie (EÚ) 2017/774 z 3. mája 2017, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o fenol.

Stanovujú sa osobitné limitné hodnoty pre chemické látky použité v hračkách, ktoré sú určené na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov, alebo v iných hračkách, ktoré sú určené na vkladanie do úst. V tomto prípade ide o bisfenol A a fenol. Tieto látky sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne, poškodzujúce reprodukciu alebo majú toxické účinky na zdravie ľudí, predovšetkým detí. Zabezpečí sa tak vysoká úroveň ochrany zdravia detí pred rizikami, ktoré spôsobujú chemické látky v hračkách.

Legislatívny proces vo vláde

Zdrojhttps://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov