Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vstup do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje žiadateľom, že do 31. marca 2019 je na základe schválenej Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. 

Žiadosť v zmysle tohto oznámenia podávajú žiadatelia, ktorí podali žiadosť o vstup do Schémy štátnej pomoci. Účelom Schémy štátnej pomoci je stimulácia širšieho zapojenia zamestnávateľov, predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov, do systému duálneho vzdelávania. Miestom realizácie projektov duálneho vzdelávania sú všetky kraje Slovenskej republiky, vrátane Bratislavského kraja.

Zdroj a ďalšie informácie: http://siov.sk/oznamenie-pre-ziadatelov-ze-do-31-03-2019/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov