Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vláda rokuje o zvýšení finančného ocenenia všetkých kategórií pedagogických a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa nachádza na rokovaní vlády. Týka sa zvýšenia finančného ocenenia všetkých kategórií pedagogických a odborných zamestnancov s osobitným dôrazom na začínajúcich učiteľov.

Navrhuje sa adresné zvyšovanie platov učiteľov s kratšou praxou (t. j. na začiatku kariéry). Platové tarify na základe návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z., sa majú od 1. septembra 2019 zvýšiť o 9,5 %. Úpravou § 7 ods. 12 sa mení zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky praxe (o 0,25 % pre 1-8 rokov započítanej praxe, o 0,5 % od 9 do 40 rokov započítanej praxe). Úpravou § 8 ods. 2, § 10 ods. 3 a § 13b ods. 1 a 2 sa pri príplatku za riadenie, osobnom príplatku, príplatku za špecializované činnosti (triedny učiteľ, uvádzajúci zamestnanec) upravuje zvyšovanie platovej tarify z 24 % na 14 %. Pri navrhovanom zvyšovaní platových taríf sa tak zachováva absolútna výška uvedených príplatkov. Zvýšenie platových taríf sa odzrkadlí napr. vo zvýšení príplatku začínajúceho zamestnanca, uvádzajúceho učiteľa, za činnosť triedneho učiteľa a za prácu nadčas. 

Zdroj: noveaspi.sk.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov