Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

zdravie

Kvalita pochúťok do mikulášskeho balíčka

Kategória: Aktuality

V mikulášskom balíčku by malo byť viac ovocia a tzv. zdravých sladkostí, menej tradičných mliečnych čokolád a cukríkov. Sladkosti netreba zakazovať, vyhnúť sa treba čokoládovým napodobeninám, v ktorých je namiesto kakaového masla lacný palmový tuk.

Zimný čas

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Biologický rytmus organizmus sa posunu času na jeseň prispôsobuje pomalšie ako na jar, pretože naň výrazne  vplýva úroveň osvetlenia za súmraku a úsvitu.

Školská taška a obuv pre školáka

Kategória: Základné školy Autor/i: uvzsr.sk

Pri kupovaní školskej tašky berte do úvahy najmä hmotnosť dieťaťa. Veľmi dôležitý je i výber obuvi pre dieťa a zdravá desiata. 

Pravidlá cestovania s deťmi

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Deťom do dvoch rokov veku lekári neodporúčajú cestovať do exotických krajín predovšetkým pre riziko nákazy infekčnými ochoreniami. Hrozbou pre zdravie môže byť aj kontakt s exotickými mikroorganizmami, jedovatými živočíchmi, či parazitmi. 

Zdravé stravovanie počas Vianoc

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov a Referát komunikačný Úradu verejného zdravotníctva SR prirpavil niekoľko odporúčaní k zdravému stravovaniu počas Vianoc. 

Protiepidemické opatrenia proti šíreniu osýpok v Košickom kraji

Kategória: Aktuality Autor/i: http://www.uvzsr.sk

Epidemiológovia regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, zdravotnícki pracovníci v michalovskej nemocnici a starostovia obcí, riaditelia dotknutých škôl, mestské úrady, pediatri, všeobecní lekári pre dospelých i asistenti zdravia stále pokračujú v spolupráci na protiepidemických opatreniach proti šíreniu osýpok v Košickom kraji.

ÚVZ SR: Spojte zdravé kalórie s pohybom

Kategória: Aktuality

Základom zdravého životného štýlu je správny príjem živín, ktorý uspokojí fyziologické potreby organizmu, doplnený pravidelným pohybom. 

ÚVZ SR: Mikulášsky balíček pre deti môže byť aj zdravý a chutný

Kategória: Materské školy

Pri príprave Mikulášskeho balíčka je potrebné myslieť nielen na detskú radosť ale aj na detské zúbky a ich zdravie všeobecne. Pre rodičov (a pre Mikuláša) prinášame niekoľko rád, ako pripraviť zdravší mix maškŕt do balíčkov pre deti.

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Kategória: Aktuality

Zúženie povinností zamestnávateľov pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vyšiel v Zbierke zákonov č. 289/2017 Z.z.

ÚVZ SR monitoroval telocvične v školách

Kategória: Aktuality

Od septembra do novembra 2017 realizovali odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky mimoriadne cielenú kontrolu. Zmonitorovali hygienický stav priestorov určených na výučbu telesnej výchovy v základných a stredných školách. Súčasťou kontroly boli aj vonkajšie telovýchovné plochy.

Návrh rozšírenia možností pomôcť žiakom so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom školských sestier

Kategória: Aktuality

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, bol 6.11. doručený do NR SR.

Školský projekt zdravej výživy „Viem, čo zjem“ vyhlásil víťazov

Kategória: Aktuality

Čo si žiaci základných škôl predstavujú pod pojmom zdravé potraviny? Aké sú ich obľúbené zdravé jedlá? Kresby z prvej súťaže Môj zdravý tanier odhalili nielen odpovede na tieto otázky, ale aj kreativitu či súťaživosť žiakov. Spoločnosť Nestlé, ktorej projekt Viem, čo zjem je zameraný na podporu zdravého stravovania a vyváženého životného štýlu, sa teší počtu 4 015 zapojených kresieb. 

Vyhlásený víťaz filmovej ceny kampane Zdravé pracoviská 2016

Kategória: Aktuality

„Zwischen den Stühlen“  (v preklade „Byť učiteľom“ s anglickým titulom „To Be a Teacher“) v réžii Jakoba Schmidta z Nemecka je víťazom filmovej ceny kampane Zdravé pracoviská za rok 2016. Cena bola predstavená na DOK Leipzig , 59. medzinárodnom lipskom festivale dokumentárneho a animovaného filmu, ako najlepší film s tematikou súvisiacou s prácou. Filmy vykresľuje osudy troch značne odlišných postáv a opisuje ich napínavé putovanie vo svete vzdelávania. So zmyslom pre humor, s vážnym skrytým posolstvom o budúcnosti mladých ľudí a s veľmi verne vykreslenými postavami ponúka Jakob Schmidt divákovi možnosť prežívať ich ľudské osudy, ktoré nás dojmú a donútia k zamysleniu.

Radíme- tipy na zdravú desiatu pre školákov

Kategória: Aktuality

Desiata nenahradí raňajky, na to by nemali rodičia zabúdať. Deti však potrebujú pravidelný príjem živín a energie v niekoľkých pravidelných dávkach kvôli dobrému rastu a vývinu, udržiavaniu imunity a posilňovaniu zdravia. Dôležitá je preto aj zdravá desiata, ktorá by mala tvoriť 15% z denného príjmu energie.

Ako zvládať „jesenné ochorenia“

Kategória: Aktuality

Leto je za nami a prichádza síce farbami pestrá ale na ochorenia riziková jeseň. V tomto období je obranyschopnosť ľudského organizmu vystavená nadmernej záťaži. Pribúdajúce sychravé dni prinesú vírusy, nádchu, kašeľ... Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) radí, na aké zdravotné komplikácie si dať v prichádzajúcom období pozor.

Fajčenie v areáli školy a školských zariadení

Kategória: Aktuality

Na Národný inšpektorát práce sa obrátili zástupcovia jednej zo stredných odborných škôl s otázkou, týkajúcou sa fajčenia v areáli školy. Otázka sa týkala objasnenia, či je možné vyhradiť miesto na fajčenie pre zamestnancov v areáli školy (vo dvore), aby fajčiari, ktorí počas pracovnej doby nesmú opustiť pracovisko  a nesmú fajčiť v budove školy, mohli fajčiť na vyhradenom mieste a ak áno, či by toto miesto mohli využívať aj študenti, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.

Viete si správne nastaviť pitný režim?

Kategória: Aktuality

Pitný režim pozná dva extrémy. Ľudí, ktorí sú dehydrovaní a ľudí, ktorí pijú priveľa a zbytočne zaťažujú obličky. Viete kde je miera? Pitný režim je slovným spojením ktoré často radi používame, ale jeho skutočný obsah nám až taký známy nie je. „V škole sa deti učia, že základnými zložkami výživy človeka sú voda, cukry, tuky a bielkoviny, v dospelosti sa správame ako by to boli káva, kola, energetické drinky, alkohol a čipsy,“ hovorí prezident Slovenského červeného kríža a záchranár Viliam Dobiáš.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk