Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

vyučovacia hodina

Polročné prázdniny

Kategória: Aktuality

 Polročné prázdniny v školskom roku 2019/2020 budú v pondelok 3. februára 2019. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne v pondelok 4. februára 2020 v utorok. 

Environmentálna výchova vo vyučovacích predmetoch ŠVP

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav ponúka prehľadne spracované zastúpenie tém environmentálnej výchovy vo vzdelávacích štandardoch povinných vyučovacích predmetov v základných školách, gymnáziách a stredných odborných školách.

Začleňovanie BOZP do vzdelávania

Kategória: Aktuality

Začleňovanie – alebo zahrnutie – BOZP do vzdelávania znamená systematicky ho zahŕňať do vyučovacích hodín. V ideálnom prípade sa stane súčasťou každodenného života žiakov, rodičov a zamestnancov. Ak sa deti začnú učiť o bezpečnosti a ochrane zdravia tak, ako sa učia čítať a písať, stanú sa prirodzenou súčasťou ich práce, hier a života. Získajú správny postoj k bezpečnosti a ochrane zdravia, ktorý si so sebou ponesú počas celého pracovného života.

Učiteľ stratil exkluzivitu. No je garantom pravdy

Kategória: Aktuality

Učiteľ už nie je hlavným zdrojom faktov. Stáva sa pomocníkom, sprievodcom žiakov, ktorí svet objavujú sami. Je to kritická úloha v ére technológií, postpravdy, robotov a pracantov, v dobe, keď človek musí nanovo definovať vlastnú dôstojnosť.

Návrh novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Kategória: Aktuality

Odbremenenie riaditeľov škôl od povinnosti vykonávať priamu vyučovaciu činnosť

3. marca bol do podateľne NR SR doručený návrh poslancov Branislava Gröhlinga, Eugena Jurzycu a Martina Poliačika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Školy riešia, akých hodín sa vzdajú

Kategória: Aktuality Autor/i: Daniela Balážová, http://spravy.pravda.sk/

Základné školy budú mať menej slobody. Od septembra, keď začne platiť nový štátny vzdelávací program, bude v školách menej voliteľných hodín, ktoré teraz mohli podľa svojho zamerania využiť na posilnenie niektorých predmetov, prípadne na zavedenie nejakého nového.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk