Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

výdavky

Štruktúra výdavkov domácností

Kategória: Aktuality

Podiel výdavkov na iné, ako nevyhnutné tovary a služby, ilustruje aj celkovú životnú úroveň v spoločnosti. V bohatších, blahobytnejších krajinách môžu ľudia míňať viac na tovary a služby, ktoré nie sú nevyhnutné.

Rast platov pre učiteľov je nedostatočný

Kategória: Aktuality

Úradníci hodnotia verejné výdavky jednotlivých ministerstiev a navrhujú odporúčania pre ich efektívnejšie vynakladanie. Výsledky revízie boli publikované vo forme záverečnej správy na začiatku júla. Teraz je ten čas, kedy sa môžu premietnuť niektoré z odporúčaní do rozpočtu na nasledujúci rok. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk