Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Testovanie 9


Rozhodnutia ministra - 4. 1., 5. 1., 8. 1., informácia - 14. 1., rozhodnutie - 26. 1.

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnut...

Žiaci so zdravotným znevýhodnením a Testovanie 9/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi pripravil podcast: Žiaci so zdravotným znevýhodnením a testovanie, ktorý sprístupňuje dôležité informácie o testovaní žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ), c...

Prihlasovanie sa na Testovanie 9 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Prihlasovanie žiakov na riadny termín Testovania 9 2021 sa uskutoční v období od 9. do 30. novembra 2020.

Prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Vzhľadom na aktuálnu situáciu dochádza často k zmenám termínov súvisiacich s prijímacím pokračovaním na stredné školy. Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

COVID-19 Testovanie 9 2020 sa neuskutoční

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy ostanú zatvorené až do odvolania, oznámil dňa 24. marca 2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minis...

NÚCM - Príprava na Testovanie 9

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

NÚCEM odporúča riaditeľom škôl, aby zabezpečili pre svojich žiakov podmienky pre samoštúdium v rámci prípravy na Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (Testovanie 9 2020). 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Celoslovenské testovanie žiakov (Testovanie 9 2019) sa uskutočnilo 3. a 4. apríla 2019 na  1  569 školách – 1 446 základných školách, po prvýkrát aj na 113 gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom a 10 stredných športových školách s osemročný...

Výsledky T9 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Výsledky žiakov v T9-2019 v elektronickej podobe získajú ZŠ aj SŠ (pre účely prijímacieho konania) 30. apríla 2019.

Testovanie 9-2019

Kategória: Aktuality

3. a 4. apríla 2019 sa uskutoční Testovanie 9-2019 (streda, štvrtok). 4. apríla sa Testovanie 9-2019 uskutoční iba na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským.

Testovanie 9-2019

Kategória: Aktuality

V školskom roku 2018/2019 sa riadny termín Testovania 9 uskutoční 3. a 4. apríla 2019 (streda, štvrtok), pričom 4. apríla sa Testovanie 9-2019 uskutoční iba na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským.

Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka základnej školy v školskom roku 2018/2019

Kategória: Aktuality

Cieľom testovania žiakov 5. ročníka je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania, pripravenosť na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Cieľom testovania žiakov 9. ročník...

Na Testovaní 9 by sa mali zúčastniť aj žiaci 8-ročných gymnázií

Kategória: Aktuality

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport schválil na pondelkovom  zasadnutí pozmeňujúci návrh novely školského zákona poslanca NR SR Branislava Gröhlinga (SaS).  

Testovanie 9-2018 – Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ

Kategória: Aktuality

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018) sa uskutočnilo 21. marca 2018 na 1 444 základných školách.  Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukra...

Dnes sa začali prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality

Tento týždeň sa konajú prijímacie skúšky na stredné školy. V aktuálnom školskom roku je na základných školách takmer 37 400 deviatakov, prijímacie skúšky absolvujú aj žiaci 5. ročníkov ZŠ (na 8-ročné štúdium).

INEKO aktualizoval rebríček slovenských škôl

Kategória: Aktuality

Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrý...

Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018

Kategória: Aktuality

V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania uskutoční 21. marca 2018 a náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018.

INEKO aktualizovalo rebríček najlepších základných a stredných škôl

Kategória: Aktuality

INEKO upozorňuje, že rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov.

Májové e-testovanie: Školy pravidelne využívajú elektronickú databázu úloh a systém e-Test na hodnotenie vedomostí žiakov

Kategória: Aktuality

V období od 10. mája do 2. júna 2017 mali základné a stredné školy opäť možnosť zadávať elektronické testy z databázy systému e-Test na školské overovanie úrovne vedomostí žiakov. Po úspešnej E-Maturite a E-Testovaní 9 v marci a apríli 2017 Národn...

Testovanie 9-2017 - Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ

Kategória: Aktuality

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2017) sa uskutočnilo 5. apríla 2017 na 1 437 základných školách, z toho 1 302 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 123 s vyučovacím jazykom maďarským, 11 s vyučovacím jazyko...

V jesenných e-testovaniach mali školy najväčší záujem o matematiku

Kategória: Aktuality

Viac než 750 základných a stredných škôl otestovalo na začiatku školského roka svojich žiakov vo vstupných a priebežných školských testovaniach prostredníctvom počítačov. Elektronické testovanie zabezpečoval NÚCEM, ktorý ponúkol školám 31 rôznych ...

Testovanie 9-2017 - špecifikácia testov

Kategória: Aktuality

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017(streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, u...

Testovanie 9-2016

Kategória: Aktuality

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2016 sa uskutoční 6. apríla 2016 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský ja...

Deviatakom išla opäť lepšie slovenčina než matematika

Kategória: Aktuality

Priemerná úspešnosť 52,7 % z matematiky a 62,6 % zo slovenčiny. To sú výsledky tohtoročných deviatakov v Testovaní 9, ktoré dnes prezentoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler spolu s riaditeľkou Národného ústavu certifikov...

Sporná otázka z Testovania 9 sa do výsledku započítavať nebude

Kategória: Aktuality

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler rozhodol, že sporná otázka o synonymách z tohtoročného testovania deviatakov sa zo spracovania testu vyradí. Otázka, pri ktorej mal žiak určiť, ktorá z ponúkaných možností v teste zo slove...

Testovanie 9 - Deviataci si dnes overujú svoje vedomosti

Kategória: Aktuality

Takmer 41 600 deviatakov na celom Slovensku si dnes overí svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny, resp. iného vyučovacieho jazyka. Za prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Pre žiakov...

15. apríla bude na vybraných certifikačných školách prebiehať E-TESTOVANIE 2015

Kategória: Aktuality

Celoslovenské Testovanie 9 sa v tomto školskom roku bude konať v stredu 15. apríla 2015 na 1 448 základných školách. Dňa 15. apríla 2015 bude na vybraných certifikačných školách prebiehať E-TESTOVANIE 2015 elektronickou formou. E-TESTOVANIE 2015 j...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk