Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

testovanie

Testovanie pohybových predpokladov žiakov

Kategória: Aktuality

Na jeseň školského roku 2018/2019 sa uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl. Od tohto školského roka je testovanie podľa zákona o športe povinné pre všetky deti 1. ročníkov ZŠ, ktoré absolvujú rovnaké testy aj v 3. ročníku.

Školy overovali vedomosti žiakov v e-testovaniach

Kategória: Aktuality

550 základných a stredných škôl otestovalo od začiatku školského roka 2018/2019 svojich žiakov vo vstupných a priebežných školských testovaniach prostredníctvom počítačov. Elektronické testovanie zabezpečoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

IT Fitness Test 2018

Kategória: Aktuality

Najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku úspešne napreduje, od jeho spustenia sa do testovania zapojilo viac ako 18 000 riešiteľov. 

Začína sa 7. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku

Kategória: Aktuality

Cieľom IT Fitness Testu 2018 je získať analytické informácie o úrovni IT zručností našich žiakov a zároveň pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa na trhu práce, zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie.

Test digitálnych zručností Slovákov zaznamenal pokles v priemernej úspešnosti

Kategória: Aktuality

Od apríla do júna minulého roka prebiehal na Slovensku 6. ročník IT Fitness Testu, zameraný na preverenie digitálnych kompetencií a zručností u študentov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí učiteľov. Celkovo sa doň zapojilo viac ako 26 tisíc Slovákov.

Žiaci základných škôl si otestujú, na aký šport majú predpoklady

Kategória: Aktuality

Žiaci 1. a 3. ročníka vybraných základných škôl absolvujú testovanie pohybových predpokladov.  V dňoch od 2. do 13. októbra 2017 je naplánované pilotné testovanie na 24 školách v SR. V každom kraji boli vybrané tri školy. Cieľom celoplošného žiakov prvých a tretích ročníkov je odporučiť deťom (ich rodičom) druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Na testovaní spolupracujú Národné športové centrum,  Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor.

PISA 2015: Porovnanie vybraných charakteristík vzdelávacích systémov

Kategória: Aktuality

Údaje zo štúdie PISA 2015 umožňujú porovnať viaceré charakteristiky vzdelávacích systémov a identifikovať relevantné závery aj pre náš školský systém. Z nich napríklad vyplýva, že na Slovensku stúpol podiel žiakov, ktorí v priebehu posledných dvoch týždňov pred písaním testu PISA prišli neskoro do školy. V prípade učiteľov možno pozorovať pozitívny trend v ich dochádzke a príprave na vyučovanie.

Pozvánka na odbornú konferenciu k výsledkom PISA

Kategória: Aktuality

Národný ústav certifikovaných meraní v spolupráci so Štátnym pedagogickym ústavom organizujú dňa 18. mája 2017 v Žiline odbornú konferenciu k výsledkom medzinárodnej štúdie PISA. Podujatie sa uskutoční pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.

Výsledky slovenských 15-ročných žiakov sú podľa medzinárodnej štúdie PISA 2015 pod priemerom krajín OECD

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejňujú 6. decembra 2016 výsledky, na Slovensku už v poradí  piateho cyklu, medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015. Na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov sa sledovala ich úroveň vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola prírodovedná gramotnosť.

TIMSS 2015

Kategória: Aktuality

Dňa 29. novembra 2016 o 10:00 CET bude oficiálne zverejnená Medzinárodná správa TIMSS 2015 - matematika a Medzinárodná správa TIMSS 2015 - prírodné vedy. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, budú zverejnené aj Prvé výsledky Slovenska v štúdii TIMSS 2015Výsledky krajín a zadefinované Medzinárodné úrovne výkonu TIMSS 2015 - matematika a prírodné vedy a tiež Ukážky uvoľnených úloh použitých v štúdii TIMSS 2015 - matematika a prírodné vedy.

E-testovanie JESEŇ 2016

Kategória: Aktuality

Po úspešnej realizácii E-Maturity 2016, E-Testovania 9-2016 a e-testovaní v minulom školskom roku  NÚCEM pokračuje v aktívnom využívaní systému e-Test aj v školskom roku 2016/2017. V období 21. september – 11. november 2016 budú v systéme e-Test pre žiakov základných a stredných škôl pripravené testy určené na vstupné a školské testovanie s cieľom pilotáží úloh pre elektronickú databázu úloh.

Školy majú záujem o májové testovanie

Kategória: Aktuality

V týchto májových dňoch majú základné a stredné školy možnosť využívať elektronické testy z databázy systému e-Test na školské overovanie úrovne vedomostí žiakov. Do dnešného dňa sa na testovanie prostredníctvom počítačov prihlásilo takmer 14 000 žiakov z 229 základných a stredných škôl.  Školy sa môžu prihlásiť na e-testovanie až do 25. mája 2016.

Učiteľské testovanie v e-Teste žiakom skráti napätie z čakania na výsledok testu

Kategória: Aktuality

Učitelia a žiaci môžu vďaka projektu E-test využívať desiatky testov a tisícky úloh v novom elektronickom prostredí e-Test. Systém zjednoduší učiteľom získavanie spätnej väzby o vedomostiach a zručnostiach žiakov, odbremení ich od opravovania písomiek  a žiaci rýchlejšie spoznajú svoju úspešnosť v teste ako pri písomných previerkach vedomostí.

Súčasťou online testovania piatakov bude dotazník o socioekonomickom statuse

Kategória: Aktuality Autor/i: iedu.sk

Vedomosti piatakov zo slovenského a maďarského vyučovacieho jazyka (SJL, MJL) a z matematiky (MAT) overí Testovanie 5, ktoré sa na základných školách uskutoční v prvej polovici novembra. V školách, kde sa Testovanie 5 uskutoční v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test) elektronicky, sa zameriame aj na výskumnú aktivitu k sprievodným aspektom vzdelávania.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk