Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

súťaž

Európska značka pre jazyky

Kategória: Aktuality

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v tomto roku už 18. ročník iniciatívy, ktorej cieľom je podporiť jazykové vzdelávanie na Slovensku a to zviditeľňovaním a šírením výsledkov zaujímavých projektov.

Organizačný pokyn - súťaž ENERSOL-SK v súvislosti s obmedzením fungovania škôl - dištančne

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Vedomostná odborná súťaž ENERSOL-SK využitie alternatívnych zdrojov energie, ktorej realizácia finálového kola sa mala uskutočniť prezenčne  1 – 3. apríla 2020 na Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici  pokračuje dištančnou formou.  

COVID-19 Online súťaže cvičných firiem 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF) sa  v čase zatvorených škôl rozhodol vyhlásiť súťaže cvičných firiem online.

Súťaž o najkrajší list 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: posta.sk

Deti a mládež do 15 rokov sa opäť môžu zapojiť do súťaže o Najkrajší list, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenkej republiky. 

Prehliadka tvorivosti detí a pedagógov BÁBKULIENKA

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

24. apríla 2020 sa uskutoční prehliadka tvorivosti detí a pedagógov BÁBKULIENKA, ktorej cieľom je zviditeľniť tvorivé aktivity učiteľov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska.

Súťaž Frankofónia

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Frankofónie 20. marca 2020 vyhlasuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku súťaž metodických listov na tému Frankofónia na Slovensku.

Súťaž 3D tlač

Kategória: Aktuality Autor/i: itakademia.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje súťaž 3D tlač určenú stredoškolákom, ktoré majú 3D tlačiarnePrihlasovanie do súťaže bude prebiehať do 13. februára 2020. 

Ekonomická olympiáda

Kategória: Aktuality

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEVa Českej národnej banky.

Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike - súťaž

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ v spolupráci s MŠVVaŚ SR, MZV a SK UNESCO vyhlasuje 3. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Súťaž pre študentov stredných škôl - vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov stredných škôl o vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Súťaž prebieha od 9. septembra do 15. novembra 2019.

Európsky týždeň športu

Kategória: Aktuality Autor/i: tyzdensportu.sk

Európsky týždeň športu sa uskutoční v dňoch 23. do 30. septembra 2019 v duchu hesla #BeActive. 

Literárna súťaž na tému - Keby som bol sudcom ústavného súdu...

Kategória: Aktuality

V rámci programu Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 27. 9. 2019 (piatok), Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlasuje literárnu súťaž na tému „Keby som bol sudcom ústavného súdu...“ a výtvarnú súťaž na tému „Na váhach spravodlivosti“.   

3. ročník súťaže - Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ v spolupráci s MŠVVaŠ SR, MZ SR a SK UNESCO vyhlasuje 3. ročník súťaže - Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Európsky deň jazykov

Kategória: Aktuality

26. septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. 

Medzinárodná súťaž študentských filmov o ľudských právach

Kategória: Aktuality

Filmový festival o ľudských právach This human world organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2018 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku v spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Slovinsku.

Informácie k 26. ročníku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR, MK SR, ŠPÚ, Vydavateľstvo SPN - Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 26. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. 

Nové organizačné poriadky predmetových olympiád

Kategória: Aktuality

Nová Smernica č. 23/2017 o súťažiach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR si vyžiadala preregistráciu všetkých organizačných poriadkov predmetových olympiád a postupových súťaží. Nové organizačné poriadky budú platiť od 1. 1. 2018. 

Mladí slovenskí vedci opäť uspeli na súťaži I-SWEEEP v USA

Kategória: Aktuality

Adrián Páleš, Filip Tomáška a Peter Škripko. Len sedemnásť až dvadsaťroční stredoškoláci a už majú za sebou svetový úspech. Ich um predčil mnohých rovesníkov a slovenská vlajka viala na počesť dvoch bronzových umiestnení na prestížnej celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEEP v americkom meste Houston. 

Minister školstva Peter Plavčan vyhlásil čitateľskú súťaž pre školy

Kategória: Aktuality

Pri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti vyhlásil minister školstva Peter Plavčan čitateľskú súťaž pre žiakov základných škôl. Súťaž sa uskutoční v dvoch úrovniach. Každý mesiac bude na webovej stránke  ministerstva školstva, ako aj vydavateľstva SAV vyhlásená téma, na ktorú bude potrebné prečítať aspoň jednu knihu a napísať k nej vlastný čitateľský zážitok. Príspevky poslané na adresu citatelskasutaz@minedu.sk budú organizátori pravidelne vyhodnocovať a víťazov oceňovať.

SPK vyhlásila súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Kategória: Aktuality

Školské knižnice sa opäť môžu zapojiť do súťaže o najzaujímavejšie podujatie  k Medzinárodnému dňu školských knižníc. V poradí 12. ročník celoslovenskej akcie sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana uskutoční 24. októbra 2016. Slovenská pedagogická knižnica (SPgK) ako organizátor zverejní ocenených 30. novembra 2016.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk