Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo súťaž


Dedina roka 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minzp.sk

Záujemcovia o prihlásenie do 11. ročníka národnej súťaže Dedina roka 2021 majú posledný mesiac na registráciu svojej obce. Podnet môže dať ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky (SR), samotný proces prihlásenia je už potom na starostke alebo staro...

Do práce na bicykli

Kategória: Aktuality Autor/i: mindop.sk

Ministerstvo dopravy a výstavby SR spúšťa registráciu do 8. ročníka kampane Do práce na bicykli. Registrovať sa budú môcť do až do 21. mája 2021. 

JUNIOR INTERNET – Tvoj odrazový mostík do online sveta

Kategória: Aktuality Autor/i: Dávid Richter Riaditeľ súťaže JUNIOR INTERNET

AMAVET vyhlasuje 16. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl, ktorých doménou je tvorba v online priestore.

Súťaž krátkych videí: „Nie je mi to jedno - záleží mi na mieste, kde žijem a študujem“

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje súťaž krátkych videí "Nie je mi to jedno - záleží na mieste, kde žijem a študujem".

Súťaže v réžii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania - 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: direktor.sk

Harmonogram, miesta realizácie celoštátnych kôl súťaží, ktoré gestoruje ŠI0V, termíny postupových kôl – školské, krajské (regionálne) a medzinárodné kolá.

Kampaň Do školy na bicykli

Kategória: Aktuality Autor/i: do skolynabicykli.sk

21. septembra začína dvojtýždňová kampaň, ktorej cieľom je motivovať deti a ich rodičov, aby vyskúšali ísť do školy inak, ako autom či iným motorovým dopravným prostriedkom. 

Súťaž - Vedci ako superhrdinovia dnešných dní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Vedci – superhrdinovia dnešných dní je téma výtvarnej a grafickej súťaže, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020!

Európska značka pre jazyky

Kategória: Aktuality

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v tomto roku už 18. ročník iniciatívy, ktorej cieľom je podporiť jazykové vzdelávanie na Slovensku a...

COVID-19 Organizačný pokyn - súťaž ENERSOL-SK v súvislosti s obmedzením fungovania škôl - dištančne

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Vedomostná odborná súťaž ENERSOL-SK využitie alternatívnych zdrojov energie, ktorej realizácia finálového kola sa mala uskutočniť prezenčne  1 – 3. apríla 2020 na Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici  pokračuje dištan...

COVID-19 Online súťaže cvičných firiem 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF) sa  v čase zatvorených škôl rozhodol vyhlásiť súťaže cvičných firiem online.

Súťaž o najkrajší list 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: posta.sk

Deti a mládež do 15 rokov sa opäť môžu zapojiť do súťaže o Najkrajší list, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenkej republiky. 

Prehliadka tvorivosti detí a pedagógov BÁBKULIENKA

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

24. apríla 2020 sa uskutoční prehliadka tvorivosti detí a pedagógov BÁBKULIENKA, ktorej cieľom je zviditeľniť tvorivé aktivity učiteľov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska.

Súťaž Frankofónia

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Frankofónie 20. marca 2020 vyhlasuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku súťaž metodických listov na tému Frankofónia na Slovensku.

Súťaž 3D tlač

Kategória: Aktuality Autor/i: itakademia.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje súťaž 3D tlač určenú stredoškolákom, ktoré majú 3D tlačiarne. Prihlasovanie do súťaže bude prebiehať do 13. februára 2020. 

Ekonomická olympiáda

Kategória: Aktuality

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky S...

Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike - súťaž

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ v spolupráci s MŠVVaŚ SR, MZV a SK UNESCO vyhlasuje 3. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Súťaž pre študentov stredných škôl - vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov stredných škôl o vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Súťaž prebieha od 9. septembra do ...

Európsky týždeň športu

Kategória: Aktuality Autor/i: tyzdensportu.sk

Európsky týždeň športu sa uskutoční v dňoch 23. do 30. septembra 2019 v duchu hesla #BeActive. 

Literárna súťaž na tému - Keby som bol sudcom ústavného súdu...

Kategória: Aktuality

V rámci programu Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 27. 9. 2019 (piatok), Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlasuje literárnu súťaž na tému „Keby som bol sudcom ústavného súdu...“ a výtvarnú súťaž na tému „Na váhach spravodliv...

3. ročník súťaže - Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ v spolupráci s MŠVVaŠ SR, MZ SR a SK UNESCO vyhlasuje 3. ročník súťaže - Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk