Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

študent

Na dohodu o brigádnickej práci si privyrábali takmer 75 000 študentov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V júli si na dohodu o brigádnickej práci študentov s príjmom do 200 eur privyrábalo takmer 75 tisíc študentov.

Bežný študent, ktorý chce študovať v zahraničí, nemá povinnosti voči SP

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína študentom stredných a vysokých škôl, ktorí sa chystajú študovať v zahraničí, že nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti.

Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov a budúcich absolventov škôl, že po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu im automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti. 

Študenti po maturite nemusia ukončenie štúdia hlásiť

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa v súvislosti s blížiacimi sa maturitami upozorňuje študentov, že bezprostredne po ukončení stredoškolského štúdia nemajú žiadne oznamovacie či prihlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

BREXIT a študenti EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu,sk

Vzdelávanie a štúdium na vysokých školách a univerzitách je plne v rukách národných štátov. Spojené kráľovstvo v súčasnosti umožňuje študentom z krajín EÚ a EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) študovať na britkých vysokých školách a univerzitách za rovnakých podmienok ako majú domáci britskí študenti. Ide predovšetkým o poplatky za štúdium ako aj ľahší prístup k študentským pôžičkám.      

Študenta, ktorý začne podnikať na živnosť, čakajú povinnosti voči SP

Kategória: Aktuality

Ak začne študent prvýkrát podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, vzniknú mu odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni ako každej inej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO). Najskôr však až v nasledujúcom kalendárnom roku po presiahnutí zákonom stanovenej hranice hrubého príjmu. 

Odvody z dohody o brigádnickej práci študentov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú na dohodu o brigádnickej práci študentov, že ak si študent pri príjme do 200 eur neuplatnil výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie, potom má povinnosť z dosiahnutého príjmu platiť poistné na dôchodkové poistenie (starobné poistenie 4% a invalidné poistenie 3%).

Aj študenti pracujúci na dohodu si môžu uplatniť odvodovú úľavu

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Aj študenti si môžu pri práci na dohodu o brigádnickej práci študentov určiť jednu dohodu s príjmom do 200 eur mesačne a neplatiť z nej poistné na dôchodkové poistenie. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v jednom kalendárnom mesiaci si môže uplatniť výnimku len na jednu dohodu.

Povinnosti študenta v súvislosti s nástupom na štúdium

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti so začiatkom školského roka študenti nemajú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni, že pokračujú v štúdiu.

Obdobie práce študenta na dohodu sa do dôchodku ráta len ak si neuplatní odvodovú úľavu

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Obdobie práce študentov na dohodu sa im nie vždy zaráta do dôchodku. Môže sa započítať len vtedy, ak si neuplatnia tzv. odvodovú úľavu na platenie dôchodkového poistenia na jednu dohodu pri príjme do 200 eur mesačne.

Slovenskí študenti žnú úspech s projektom internetového prehliadača pre nevidiacich

Kategória: Aktuality

Internetový prehliadač pre nevidiacich Webable z dielne slovenských študentov Fakulty informatiky a informačných technológií STU postúpil do celoeurópskeho kola súťaže Imagine Cup organizovanej spoločnosťou Microsoft. Cieľom Webable je uľahčiť zrakovo postihnutým ľuďom vyhľadávať informácie na internete.

Aké sú povinnosti študenta voči Sociálnej poisťovni, ak chce študovať v zahraničí?

Kategória: Aktuality

Študenti stredných a vysokých škôl, ktorí sa chystajú študovať v zahraničí, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti. Tie im môžu vzniknúť len v dvoch životných situáciách

Povinnosti študentov voči Sociálnej poisťovni závisia od ich konkrétnej životnej situácie

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje absolventov stredoškolského a vysokoškolského štúdia, že ich prípadné povinnosti voči Sociálnej poisťovni závisia od ich životnej situácie po ukončení štúdia.

Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov a budúcich absolventov škôl, že po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu im automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti.

Ako majú absolventi stredných a vysokých škôl postupovať voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov – budúcich absolventov stredných a vysokých škôl, že ak nie sú dobrovoľne poistení, po ukončení svojho štúdia nemajú žiadne oznamovacie či iné povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ich budúce povinnosti závisia od ich konkrétneho rozhodnutia a životnej situácie, v ktorej sa po škole ocitnú.

Študenti zväčša nemusia oznamovať Sociálnej poisťovni brigádu v zahraničí

Kategória: Aktuality

Študenti, ktorí plánujú brigádovať v zahraničí, zväčša nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni a nemusia jej nič nahlasovať. Poistné na sociálne poistenie si budú platiť podľa legislatívy toho štátu, v ktorom budú pracovať. Oni sami žiadne povinnosti nemajú, pretože ich za nich plní ich zamestnávateľ v danej inštitúcii sociálneho zabezpečenia.

Podmienkou vstupu do II. piliera je dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína občanom, ktorí majú záujem zúčastniť sa na starobnom dôchodkovom sporení, že vstup do II. piliera nie je možný bez toho, aby boli v súčasnosti alebo už niekedy v minulosti dôchodkovo poistení v Sociálnej poisťovni. 

Kam na strednú školu?

Kategória: Aktuality

Aktuálna ponuka učebných miest pre školský rok 2018/2019 rozdelená podľa krajov predstavuje jednotlivé odbory spolu s kontaktnými údajmi na zamestnávateľa a spolupracujúcu strednú odbornú školu. Táto ponuka je pre školákov a ich rodičov dôležitou pomôckou, ktorá im ukazuje možnosti správneho smerovania v práve prebiehajúcom období podávania prihlášok na stredné školy.

Pri prácach na dohodu o brigádnickej práci študentov sa v roku 2018 nič nemení

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína, že študentom-brigádnikom sa hraničná suma 200 eur pre uplatnenie výnimky z platenia poistného na dôchodkové poistenie v roku 2018 nemení. 

Národné školenie vzdelávania k ľudským právam

Kategória: Aktuality

Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Odborom mládeže Rady Európy pozýva mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou na rozšírené školenie v termíne 16. - 19. novembra 2017 v Kráľovej LehotePrihlasovanie prebieha do 8. novembra 2017.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk