Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo sociálny pedagóg


NOVINKA - Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Monografia Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach autorky Miriam Niklovej približuje profesiu sociálneho pedagóga v kontexte vývoja sociálnej pedagogiky u nás, ale aj v zahraničí. 

Sociálni pedagógovia Slovenska rokovali na 2. Valnom zhromaždení Asociácie sociálnych pedagógov, o.z.

Kategória: Aktuality Autor/i: Asociácia sociálnych pedagógov

Asociácia sociálnych pedagógov (ďalej len "ASPg") je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré vzniklo v roku 2018 a bolo Ministerstvom vnútra SR zaregistrované dňa 24. apríla 2018 pod identifikačným číslom 51646692. Založenie ASPg s...

Manažment školy v praxi a čítanie počas mimoriadných opatrení

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Preventívne a mimoriadne opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu, ktoré prerušili vyučovanie v školách a školských zariadeniach v termíne od 16. marca do 27. marca 2020, otvárajú väčší priestor na samoštúdium, sebarozvoj, sebavzdelávanie a čít...

Novela školského zákona - systém podpory žiakov zo SZP

Kategória: Aktuality

Zákon č. 381/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyšiel v Zbierke záko...

Sieťovanie a monitoring vzdelávacích potrieb sociálnych pedagógov z praxe

Kategória: Aktuality

Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB, Asociácia sociálnych pedagógov a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici pozývajú na odborný seminár sociálnych pedagógov zo stredoslovenského kraja Sieťovanie a m...

SOCIALIA 2019 - XXIII. medzinárodná vedecká konferencia

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V dňoch 17. – 18. októbra 2019 sa v Banskej Bystrici v Šachtičkách konala XXIII. medzinárodná vedecká konferencia Socialia 2019, ktorej podtitul znel „Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí ?“. Jej organizátormi boli Katedra pedagogiky Pedago...

Sociálny pedagóg podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časti Riadenie školy  Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") definuje kategóriu sociálneho pedagóga ako odborného zam...

Sociálny pedagóg v slovenskej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 11/2018 Profesia sociálneho pedagóga bola v SR legislatívne ukotvená v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. V roku 2018 uplynie 10 rokov od jeho zaradenia medzi odborných zamestnancov škôl...

Rodinám a deťom by v školách mali pomáhať stáli sociálni pracovníci

Kategória: Aktuality

Po vytvorení stálych miest štátnych sociálnych pracovníkov, ktorí by pracovali pod hlavičkou škôl, volali na nedávnom stretnutí zástupcovia 22 subjektov, pracujúcich na území mesta Zvolen v sociálnej oblasti. Sociálny pracovník môže totiž včas odh...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk