Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zavádza priamu komunikáciu so zamestnávateľmi

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa zavádza jednoduchší spôsob komunikácie v rámci elektronických služieb, ktorý posilňuje bezpečnosť ochrany vzájomnej komunikácie a osobných údajov zasielaných do Sociálnej poisťovne.

Absolventi škôl nemajú po letných prázdninách žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Absolventi stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia nemajú bezprostredne po jeho ukončení voči Sociálnej poisťovni nijaké povinnosti. 

Prerušiť sociálne poistenie nemožno na menej ako na jeden celý deň

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že poistenie nemožno prerušiť iba na časť pracovného dňa (napr. len na niekoľko hodín). Ak zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia, týka sa to vždy celého pracovného dňa.

Letné prázdniny nie sú dôvodom na vznik nároku na ošetrovné

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa pripomína, že počas letných prázdnin rodičom nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne nevzniká.

Zmena životného minima od 1. júla ovplyvní viaceré dávky zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Od 1. júla 2019 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 205,07 eur mesačne na 210,20 eur mesačne. Životné minimum má vplyv na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, vznik nároku na predčasný starobný dôchodok a od 1. januára 2020 tiež na garantovaný dôchodkový príjem vo forme minimálneho dôchodku.

Zmena životného minima od 1. júla ovplyvní viaceré dávky zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality

Od 1. júla 2019 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 205,07 eur mesačne na 210,20 eur mesačne. 

Bežný študent, ktorý chce študovať v zahraničí, nemá povinnosti voči SP

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína študentom stredných a vysokých škôl, ktorí sa chystajú študovať v zahraničí, že nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti.

Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov a budúcich absolventov škôl, že po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu im automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti. 

Sedemdňová ochranná lehota platí aj pri skrátenom pracovnom úväzku

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pri ochrannej lehote nezáleží na tom, či ide o plný alebo skrátený pracovný úväzok. V oboch prípadoch trvá sedem dní po ukončení nemocenského poistenia (teda po ukončení zamestnania). 

Študenti po maturite nemusia ukončenie štúdia hlásiť

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa v súvislosti s blížiacimi sa maturitami upozorňuje študentov, že bezprostredne po ukončení stredoškolského štúdia nemajú žiadne oznamovacie či prihlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

V sociálnom poistení sa rátajú všetky kalendárne dni, nielen pracovné

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pri všetkých lehotách v sociálnom poistení sa do úvahy berú všetky kalendárne dni, nielen pracovné. Práve k tejto téme smerujú časté otázky poistencov.

Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2018 je 12 156 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Jeho hodnota za rok 2018 je 12 156 eur a použije sa pri výpočte výšky poistného zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených SZČO a dobrovoľne poistených osôb pre rok 2019. 

O odchod do dôchodku sa zaujímajte rok vopred

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa odporúča poistencom v preddôchodkovom veku, aby sa začali o doklady, ktoré budú potrebovať predložiť k žiadosti o dôchodok, zaujímať približne rok pred jej podaním. 

Ako sa starostlivosť o dieťa započítava do dôchodku

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Doba starostlivosti o dieťa (materská a rodičovská dovolenka), počas ktorého sa poistenec osobne stará o dieťa do troch rokov veku, sa mu spravidla automaticky započítava pre účely jeho budúceho nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

Dočasná pracovná neschopnosť do 10 dní

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, aby nezasielali do Sociálnej poisťovne II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti svojho zamestnanca v prípade, ak jeho dočasná pracovná neschopnosť trvá menej ako 10 kalendárnych dní.

Polročné prázdniny nie sú dôvodom na ošetrovné pre rodičov

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov žiakov základných škôl, že z dôvodu polročných prázdnin im automaticky nevzniká nárok na dávku ošetrovné. Ak ostanú s dieťaťom v piatok 1. februára 2019 doma, ošetrovné si nemôžu nárokovať, pretože v tom čase je škola uzavretá priamo na základe školského zákona a príslušnej vyhlášky ministerstva školstva. 

Pracujúci dôchodca si naďalej môže uplatňovať odvodovú úľavu

Kategória: Aktuality

Dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, si aj v roku 2019 môžu naďalej uplatňovať odvodovú úľavu.

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa informuje o zmenách v sociálnom poistení - zvýšenie dôchodkov, dôchodkový vek poistencov, referenčná suma na rok 2019, minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného, vyššie nemocenské dávky, úrazové dávky a ďalších zmenách. 

Lekárska pohotovosť cez sviatky?

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Ak poistenci Sociálnej poisťovne počas vianočných sviatkov navštívili ambulanciu pohotovostnej služby a ich zdravotný stav si vyžiadal dočasnú pracovnú neschopnosť, o PN rozhoduje všeobecný lekár alebo lekár – gynekológ, ak ide o ambulantnú starostlivosť, alebo lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, ak ide o ústavnú starostlivosť.

Kedy a v akom prípade treba odhlásiť dohodára na prelome rokov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Ak má zamestnávateľ s pracovníkom uzatvorenú dohodu do 31. 12. 2018, je jeho povinnosťou odhlásiť tohto zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do ôsmich dní od zániku týchto poistení.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk