Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Sociálna poisťovňa

Obdobie práce na dohodu u študenta a započítanie ich práce

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoistsk

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, že obdobie ich práce na dohodu sa započíta len vtedy, ak si neuplatnia tzv. odvodovú úľavu na platenie dôchodkového poistenia na jednu dohodu pri príjme do 200 eur mesačne.

Skončenie pracovného pomeru a priznávanie dávok Sociálnou poisťovńou

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist

Spôsob ani dôvod rozviazania pracovného pomeru nemá vplyv na právo poistenca uplatniť si nárok na dávky, ktoré možno priznať a vyplácať po ukončení zárobkovej činnosti. Ide o dávku v nezamestnanosti, o nemocenské dávky, o ktoré poistenec požiada po ukončení pracovného pomeru, nemocenského poistenia z ochrannej lehoty.

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Od 1. januára 2020 vstúpili do platnosti viaceré zmeny v sociálnom poistení. Zmenila sa právna úprava dôchodkového veku, zvyšujú sa dôchodky i maximálne výšky ďalších dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa.

Referenčná suma platná na rok 2020 je 464,60 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa stanovila referenčnú sumu na rok 2020, ktorá je 464,60 eur. 

Zmeny v dlhodobom ošetrovaní začnú v praxi platiť od r. 2021

Kategória: Materské školy

NR SR schválila zákon, ktorý s účinnosťou od 1. januára 2021 prinesie zmeny v sociálnom poistení spočívajúce v zavedení inštitútu dlhodobého ošetrovného.

Ak zamestnávateľ nepošle mesačný výkaz, Sociálna poisťovňa ho eviduje ako neplatiča

Kategória: Aktuality

Od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov do Sociálnej poisťovne. Ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov, Sociálna poisťovňa na neho hľadí, ako keby mal nedoplatok na poistnom.

Výchova detí znižuje dôchodkový vek prednostne ženám

Kategória: Aktuality

Od začiatku januára budúceho roka bude dôchodkový vek známy pre všetkých poistencov Sociálnej poisťovne. Zmena doteraz platnej právnej úpravy veku odchodu do dôchodku súvisí s prijatím ústavného zákona o tzv. dôchodkovom strope.

Zárobok v roku, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek sa nehodnotí

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Zárobok v roku, v ktorom poistenec dovŕšil dôchodkový vek sa nehodnotí pre výpočet dôchodku, a to ani v takom prípade, že poistenec zotrvá v zamestnaní až do konca roka a o dôchodok požiada až od 1. januára nasledujúceho roka.

Od budúceho roka budú vyššie dávky nemocenské, materské i ošetrovné

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v budúcom roku sa zmení maximálna výška nemocenských dávok a poistenci tak po splnení zákonných podmienok môžu získať nárok na vyššie sumy troch druhov dávok: nemocenské, materské a ošetrovné.

Uplatnenie výnimky na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie u študentov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Najvýhodnejšie pre študentov je v prípade záujmu o prácu uzavretie dohody o brigádnickej práci študentov.

Zmenu zdravotnej poisťovne netreba oznamovať Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, ktorí do konca septembra uzavreli dohody o zmene zdravotnej poisťovne, že túto zmenu netreba oznamovať Sociálnej poisťovni.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri sa v roku 2020 zvýšia na 5 %

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) sa v roku 2020 zvýšia na 5 % z vymeriavacieho základu.

Termín spísania žiadosti o dôchodok si možno objednať aj on-line

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí dosiahli dôchodkový vek alebo sa k nemu už blížia, že sa môžu vyhnúť čakaniu v pobočke a objednať si termín spísania žiadosti o dôchodok aj on-line.

Sociálna poisťovňa zavádza priamu komunikáciu so zamestnávateľmi

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa zavádza jednoduchší spôsob komunikácie v rámci elektronických služieb, ktorý posilňuje bezpečnosť ochrany vzájomnej komunikácie a osobných údajov zasielaných do Sociálnej poisťovne.

Absolventi škôl nemajú po letných prázdninách žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Absolventi stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia nemajú bezprostredne po jeho ukončení voči Sociálnej poisťovni nijaké povinnosti. 

Prerušiť sociálne poistenie nemožno na menej ako na jeden celý deň

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že poistenie nemožno prerušiť iba na časť pracovného dňa (napr. len na niekoľko hodín). Ak zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia, týka sa to vždy celého pracovného dňa.

Letné prázdniny nie sú dôvodom na vznik nároku na ošetrovné

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa pripomína, že počas letných prázdnin rodičom nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne nevzniká.

Zmena životného minima od 1. júla ovplyvní viaceré dávky zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Od 1. júla 2019 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 205,07 eur mesačne na 210,20 eur mesačne. Životné minimum má vplyv na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, vznik nároku na predčasný starobný dôchodok a od 1. januára 2020 tiež na garantovaný dôchodkový príjem vo forme minimálneho dôchodku.

Zmena životného minima od 1. júla ovplyvní viaceré dávky zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality

Od 1. júla 2019 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 205,07 eur mesačne na 210,20 eur mesačne. 

Bežný študent, ktorý chce študovať v zahraničí, nemá povinnosti voči SP

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína študentom stredných a vysokých škôl, ktorí sa chystajú študovať v zahraničí, že nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk