Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

školská mediácia

Zvládanie konfliktov je individuálna práca na sebe samom

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

Rozhovor s prof. PaedDr. Vladimírom Labáthom, PhD. - Prečo sú tieto otázky dôležité? Ako možno konflikty riešiť a kedy hovoríme o neefektívnom riešení konfliktov?

Otázky môžu napomôcť ujasniť si súčasný stav. Čo sa deje, akým spôsobom sa to rieši? Z tohto bodu môžu vychádzať ďalšie úvahy. Znamená to uvažovať o troch úrovniach – prístup ku konfliktom z hľadiska ich riadenia, riešenia a zvládania. Riadenie konfliktov predstavuje celkové chápanie konfliktu v organizácii, zmenu kultúry, ako chceme konflikt vnímať, čo budeme považovať za akceptovateľné, čo nie a prečo nie. Ideálom je jednotný, konsenzuálne dohodnutý prístup.

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - školský mediátor

Kategória: Aktuality

Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k vytvoreniu kategórie odborného zamestnanca - školského mediátora, bol 28. septembra 2018 doručený do NR SR. 

Chladná hlava pri citovom vydieraní

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z Riadenia školy

Stáva sa vám, že kolega v komunikácii prekrúca argumenty, apeluje na dobré vlastnosti, dlhodobý vzťah, všeobecnú mienku iných, citlivé oblasti, ktoré sú mu o vás známe, vzbudzuje vo vás pocit viny, vytvára obavy zo začínajúceho konfliktu? Možno ste sa stali obeťou citového vydierania, ktoré je načastejšou formou nátlaku v tíme. 

Ako pripraviť dieťa na vstup do materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z časti Riadenie školy - Konflikty - školská mediácia

Dieťa v predškolskom veku je po duševnej, telesnej i sociálnej stránke zväčša zrelé na vstup do školského života. Ak navštevovalo predškolské zariadenie, kontakt s rovesníkmi sa stal prirodzenou súčasťou jeho rovesníckej skúsenosti. Predškolák je pedagógmi postupne pripravovaný na zmeny. Napriek tomu môže blížiace sa zmeny súvisiace so školskou dochádzkou prežívať úzkostne. 

Krst knihy Školská a rovesnícka mediácia a konferencia rovesníckych mediátorov

Kategória: Aktuality

16. novembra 2017 na žiackej konferencii rovesníckych mediátorov ZŠ Záhorácka (Malacky), ZŠ Alexandra Dubčeka (Bratislava), Spojenej školy (Nižná - stredoškoláci) a prostredníctvom videonahrávok aj ZŠ Park Angelinum (Košice) a ZŠ sv. Cyrila a Metoda (Košice), sa v priestoroch hostiteľskej školy v Malackách konal aj krst knihy vydavateľstva Wolters Kluwer -  Školská a rovesnícka mediácia - riešenie konfliktov v školách a školských zariadeniach.

Školská a rovesnícka mediácia ako jedna z tém medzinárodnej vedeckej konferencie v Modre

Kategória: Aktuality

V dňoch 7. - 8. apríla sa v Modre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia "SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII", ktorej organizátorom bola Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s ďalšími partnermi. Jednou z tém príspevkov a diskusií bola aj školská a rovesnícka mediácia. 

Súčasné trendy vzdelávania v mediácii

Kategória: Aktuality

Asociácia mediátorov Slovenska pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Súčasné trendy vzdelávania v mediácii, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. - 8. apríla v Modre. 

Mediace do škol - aktuálny projekt v Českej republike

Kategória: Aktuality

Cieľom projektu je nastaviť podmienky a dostatočnú motiváciu pre novú prax riešenia konfliktov v škole. Rola mediátora a mediácia sa tak stane rešpektovaným nástrojom prevencie agresívneho správania v rámci celej školskej komunity. V českých školách sa zvyšuje počet dětí ohrozených vo vývoji predovšetkým vplyvom znevýhodňujúceho socioekonomického prostredia, pribúda žiakov s poruchami učenia, správania, osobnostného vývoja, s problémami sociálneho charakteru. Narastá počet žiakov zenužívajúcich návykové látky. Objavujú sa nové požiadavky a nároky na žiakov súvisiace s meniacou sa rolou školy.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk