Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

rozpočet

Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

 Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva. V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na okresné úrady v sídle kraja. OÚ oznámia zmeny rozpočtu zriaďovateľom.

Nástupné platy učiteľov by sa mali zvýšiť už od začiatku nasledujúceho školského roka

Kategória: Aktuality

Nástupné platy učiteľov by sa mali zvýšiť už od začiatku nasledujúceho školského roka tak, aby táto profesia bola zaujímavá pre mladých ľudí. 

Darčekové poukážky a sociálny fond

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Vyberáme u časti Riadenie školy

Sme rozpočtová organizácia, pri príležitosti Dňa učiteľov dávame zamestnancom darčekové poukážky, ktoré hradíme zo sociálneho fondu. Hodnotu darčekovej poukážky majú zamestnanci zdanenú a platia aj odvody. Môžem uhradiť poplatok za doručenie a balné zo sociálneho fondu? Ja som to doteraz robila tak, že som ho uhradila zo sociálneho fondu ako mylnú platbu a vrátila na účet sociálneho fondu z výdavkového účtu školy, takže poplatok bol hradený z výdavkov školy a nie zo sociálneho fondu.

Národná rada schválila zákon roka

Kategória: Aktuality

Schválený štátny rozpočet predpokladá v budúcom roku príjmy vo výške 13,98 mld. eur a výdavky na úrovni 15,95 mld. eur. Deficit tak dosiahne 1,97 mld. eur.

Aktuálne z časopisu Manažment školy v praxi č. 11/2017

Kategória: Aktuality Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V novom čísle časopisu nájdeme aj príspevok k téme rozpočtu škôl a školských zariadení ako nástroja ich hospodárenia. Príspevok sa venuej problematike zostavenia rozpočtu v školách a školských zariadeniach, ktoré sú zriadené ako rozpočtové organizácie podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na vzdelávanie pôjde 3,5 miliardy eur

Kategória: Aktuality

Celkové výdavky rezortu klesnú oproti roku 2017 o 69,8 milióna eur. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude mať v roku 2018 k dispozícii 1,36 miliardy eur. Zo štátneho rozpočtu pôjde o prostriedky vo výške 1,29 miliardy eur, zo štrukturálnych fondov, vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu to bude 66,7 milióna eur. 

Na zvyšovanie platov učiteľov v regionálnom školstve pôjde 30 mil. eur

Kategória: Aktuality

Na zvyšovanie platov pedagogických a odborných zamestnancov je v rozpočte ministerstva školstva na budúci rok vyčlenená suma 30 miliónov eur. Rezort školstva bude mať v budúcom roku v rozpočte k dispozícii sumu približne 1,43 miliardy eur, čo predstavuje oproti roku 2016 nárast približne o 207 miliónov eur (16,9 percenta).

Rezort školstva bude v budúcom roku hospodáriť s vyšším rozpočtom

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva bude v budúcom roku hospodáriť s väčším balíkom peňazí než v tomto roku. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2017, ktorý dnes schválila vláda. Rezort školstva bude mať k dispozícii celkovo sumu približne 1,43 miliardy eur, čo predstavuje oproti roku 2016 nárast približne o 207 miliónov eur (16,9 percenta). Prostriedky zo štátneho rozpočtu predstavujú 1,24 miliardy eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú v sume 191 miliónov eur.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk