Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

rodičia

Počet voličov pri voľbe zástupcov rodičov do rady školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyberáme z Riadenia školy

Vo vyhláške č. 291/2004 Z. z. je uvedené,  že rodičia majú jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú viaceré ich deti. Možno chápať ako rodičov aj zákonných zástupcov (napr. príbuzných), ktorí majú dieťa zverené do starostlivosti? Prechádzajú na nich rodičovské práva aj v tomto prípade? Znamená to, že matka a otec majú ako rodičia jeden hlas alebo každý z nich hlasuje zvlášť? Čo ak nie sú rodičia schopní dohodnúť sa na rovnakých kandidátoch a zvoliť ich v prípade, že majú dokopy jeden hlas? Zároveň to znamená, že 100 % voličov – rodičov  – je v podstate počet žiakov, ktoré má škola (pričom súrodenci sú počítaní ako jeden hlas) alebo 100 % voličov- rodičov – je počet všetkých rodičov (otec, matka, zákonní zástupcovia)?

Škola v procese rozpadu rodiny

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Vyberáme z časti Riadenie školy

Škola nie je len vzdelávacia inštitúcia, ale vo veľkej miere sa učitelia podieľajú aj na výchove svojich žiakov, ktoré trávia v škole väčšinu svojho dňa. Učiteľ by mal vo vzťahu k deťom vždy stáť na strane dieťa a správať sa voči rodičom nestranne. Preto je dôležité vedieť, aký je obsah rodičovských práv a povinnosti, s akými formami úpravy styku sa môže stretnúť, čo prežíva dieťa v čase rozvodu alebo rozchodu rodičov a čo môže škola urobiť pre rodinu aby jej pomohla prekonať toto zložité obdobie.

Letné prázdniny nie sú dôvodom na vznik nároku na ošetrovné

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa pripomína, že počas letných prázdnin rodičom nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne nevzniká.

ÚVZ SR: Rady rodičom pred začiatkom nového školského roka

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Kúpu vhodných prezúvok či školskej tašky netreba pred začiatkom školského roka podceniť. Nesprávny výber obuvi či aktovky môžu dieťaťu spôsobiť zdravotné problémy. Rodič by mal venovať pozornosť aj výberu potravín a nápojov pri príprave desiatej. Ak je kvalitná, dokáže telu dodať optimálne množstvo výživných látok a vitamínov.

Rozhovor s Janou Grossmanovou, zriaďovateľkou detských jaslí

Kategória: Aktuality

Jana Grossmanová je zriaďovateľkou súkromných detských Jaslí u žirafy Žofie. Detské jasle poskytujú starostlivosť deťom vo veku od 6 mesiacov do 3,5 roka. Opýtali sme sa, čo bolo motívom založiť ich, čím sa odlišujú od materskej školy, aké sú najčastejšie dôvody, pre ktoré rodičia vyhľadávajú pre svoje deti detské jasle. Zaujímalo nás aj to, kto sa deťom počas dňa venuje a ako vníma rovesnícke vzťahy detí v tak útlom veku. 

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho aplikáciu v podmienkach danej školy umožnia kurzy kariérového koučingu i ďalšie školenia určené učiteľom základných a stredných škôl, kariérovým poradcom a v prípade stredných škôl aj majstrom odborného výcviku.

Dobrá klíma a vzťahy v škole majú vplyv na výsledky žiakov

Kategória: Aktuality

Dobrá klíma v prostredí, kde má človek žiť a fungovať, je nevyhnutná. V prostredí, ktoré nie je príjemné, zhovievavé, podnetné, nemôžeme dlhodobo existovať a podávať aj primerané výsledky. To sa týka v prvom rade škôl. Deti potrebujú k svojmu rastu a dobrým výsledkom príjemné prostredie, príjemný kolektív, spolužiakov a učiteľov. 

Účasť rodičov na lyžiarskom výcviku

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.,

Vyberáme z časti Riadenie školy

Otázka:

Existuje nejaké legislatívne usmernenie, ktoré hovorí, že rodič sa nemôže zúčastniť lyžiarskeho výcviku organizovaného školou, ktorú navštevuje jeho dieťa?

Začleňovanie BOZP do vzdelávania

Kategória: Aktuality

Začleňovanie – alebo zahrnutie – BOZP do vzdelávania znamená systematicky ho zahŕňať do vyučovacích hodín. V ideálnom prípade sa stane súčasťou každodenného života žiakov, rodičov a zamestnancov. Ak sa deti začnú učiť o bezpečnosti a ochrane zdravia tak, ako sa učia čítať a písať, stanú sa prirodzenou súčasťou ich práce, hier a života. Získajú správny postoj k bezpečnosti a ochrane zdravia, ktorý si so sebou ponesú počas celého pracovného života.

Rozvíjať matematické myslenie už u detí v predškolskom veku je dôležité. Ako ho môžete podporiť?

Kategória: Aktuality

Matematické schopnosti sú pre úspech človeka podľa mnohých výskumov dôležité.Profesorka Univerzity v Missouri Kristy vanMarle tvrdí, že matematické zručnosti sa stávajú dokonca stále dôležitejšie v porovnaní s minulosťou: „Porozumenie číslam a matematike sa stáva v modernej spoločnosti stále dôležitejšie. Možno dokonca dôležitejšie ako gramotnosť, na ktorú bolo zameraných veľa vzdelávacích iniciatív mnohé roky,“  povedala v rozhovore vanMarle pre portál NPR.

K materským školám sa v zápase o inklúziu pridali rodičia a odborníci

Kategória: Aktuality

Spoločne požiadali poslancov, aby zasiahli. K nesúhlasnému stanovisku organizácií pedagógov materských škôl k vzdelávacím programom pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré chce ministerstvo školstva uviesť do praxe od 1. septembra 2017, savyjadrili aj rodičia a odborníci z organizácií Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, InkluCiTy a Matias.

Čo čaká prváka

Kategória: Aktuality

Začiatok školskej dochádzky a fakt ako sa dieťa dokáže novým podmienkam prispôsobiť je akýmsi ukazovateľom pripravenosti dieťaťa na školskú dochádzku. Pre prváčika je nástup do školy často veľmi stresujúcou udalosťou. Dostáva sa do neznámeho prostredia a nevie, čo môže očakávať. Aj napriek tomu, že sa do školy pripravuje už veľmi dlhú dobu pred prvým septembrom a teší sa na školskú tašku a všetky tie vecičky, ktoré mu „museli“ rodičia nakúpiť, je predsa len tento deň niečím výnimočný a hlavnú úlohu v ňom hrá on sám.

Stretnutie ministra s predstaviteľmi Slovenskej rady rodičovských združení

Kategória: Aktuality

Minister školstva, vedy, vsýkumu a športu SR Peter Plavčan prijal predstaviteľov Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ). Predsedníčka združenia Júlia Lindtnerová šéfa rezortu školstva informovala o činnosti a postavení rady. Minister sa zaujímal o fungovanie, spôsob organizácie SRRZ a možnosti rozšírenia spolupráce s rodičovskými združeniami na jednotlivých školách. Hovorilo sa aj o zvyšovaní platov nepedagogickým pracovníkom a názoroch rodičov na pripravovanú reformu školstva. 

Ošetrovné a dieťa počas letných prázdnin

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že z dôvodu uzavretia základnej školy pre letné prázdniny rodičom nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne nevzniká. Predpokladom pre vznik nároku na túto dávku je skutočnosť, že škola, ktorú dieťa navštevuje, bola rozhodnutím príslušných orgánov uzavretá, alebo v nej bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu. 

Práce je dosť. Len ju nemá u nás kto robiť

Kategória: Aktuality

"Väčšina ľudí kritizuje školstvo, ale to je až sekundárny problém. Primárny je, že málo motivujeme mladých, aby sa zamysleli, čo chcú v živote robiť a či vôbec chcú niečo robiť. Pojem práca je pre nich niekedy až odporný. Tento problém sa začína u rodičov, lebo málo motivujú svoje deti, aby robili, alebo aby sa aspoň snažili robiť. Možno som trochu staromódny, ale pamätám si, že som od pätnástich rokov vždy celé prázdniny brigádoval. Aby som odbremenil rodičov alebo kúpil si niečo, čo som chcel. Dnes je to jednoduchšie, pretože rodičia dávajú peniaze deťom, tu máš a neotravuj. Primárny problém je teda v rodičoch, sekundárny je školstvo." 

O zatvorení školy počas štrajku sa rodičia dozvedia od učiteľov

Kategória: Aktuality

O tom, či bude škola v pondelok 25. januára zatvorená, alebo bude pracovať v obmedzenom režime, by sa rodičia mali dozvedieť od riaditeľa školy alebo od triednych učiteľov. Informovali o tom predstavitelia Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU), ktorí ohlásili na 25. januára ostrý, časovo neobmedzený štrajk.

Konferencia Škola pre každého - škola na každý deň

Kategória: Aktuality

15. októbra sa pedagógovia Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade podelili s vyše 60 riaditeľmi škôl v rámci celého Slovenska so systémom a skúsenosťami, ktoré získali počas 5 rokov pri experimentálnom overovení projektu Škola pre každého - škola na každý deň. 

Úspešný nový školský rok prajeme!

Kategória: Aktuality

Škola je jedinečným miestom pre príbehy s pridanou hodnotou trvalo vpísaného zážitku v spomienkach každého z nás.

Prajeme vám...

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Milí naši čitatelia,

prajeme vám krásne veľkonočné sviatky, deťom, žiakom a študentom prázdniny bohaté na množstvo zážitkov a spoznávania rodinných tradícií, všetkým pedagógom oddych a načerpanie nových síl a rodičom správnu rodinnú veľkonočnú atmosféru. 

Poskytovanie služby starostlivosti o deti v detských skupinách rieši parlament

Kategória: Aktuality Autor/i: nrsr.sk

Návrh zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v parlamente. Zákon ustanovuje podmienky získania oprávnenia na poskytovanie služby starostlivosti o deti v detskej skupine, podmienky poskytovania tejto služby a oprávnenia orgánov štátnej správy pri kontrole podmienok jej poskytovania a ukladaní sankcií.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk