Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

riadenie

NOVINKA - Riadenie školy a školského zariadenia - 3. aktualizované vydanie

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v riadiacej funkcii je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a kontrolovať tak, aby škola či školské zariadenia fungovalo úspešne. 

Riadenie školy - beh na dlhé trate

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Renáta Brédová

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V podmienkach slovenského školstva sa riaditeľom školy stáva pedagóg, v ktorom dozrela potreba zmeny. Získané pedagogické skúsenosti ho vedú k presvedčeniu, že disponuje životnými zručnosťami a odbornými spôsobilosťami dôležitými pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja školy. Nezanedbateľnou výhodou je, ak má skúsenosti z nižších stupňov riadenia, napr. z pozície zástupcu riaditeľa školy. Na začiatku si zodpovedne pripraví koncepčný plán rozvoja školy, ktorý vychádza z analýzy jej aktuálneho stavu a vlastných predstáv o jej efektívnom riadení a s nadšením sa pustí do jeho plnenia.

Prečo riaditelia škôl riešia najmä papiere

Kategória: Aktuality

"Aj keď sa z platnej právnej úpravy javí, že kompetencie riaditeľov škôl sú pomerne silné, z desiatok rozhovorov, ktoré sme v projekte To dá rozum urobili, sa ukazuje niečo iné. Efektívne uplatnenie ich právomocí je obmedzené viacerými systémovými nedostatkami."

Riadenie školy a školského zariadenia - 2. aktualizované vydanie

Kategória: Aktuality

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v riadiacej funkcii je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a kontrolovať tak, aby škola či školské zariadenia fungovalo úspešne.

Prehľad dôležitých termínov v októbri

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

Významné dni, pamätné dni, termíny súvisiace s prechodom žiakov zo základných škôl na stredné školy, ale aj zoznam predbežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci október ponúkame aj v časti Kalendár.

Voľbu riaditeľov čakajú zmeny, P. Plavčan ich pripúšťa aj pri radách

Kategória: Aktuality

V systéme voľby riaditeľov škôl pravdepodobne opäť nastanú zmeny. Minister školstva Peter Plavčan počas minulotýždňovej Hodiny otázok v parlamente pripustil, že rezort sa chce tejto téme venovať. K zmenám by mohlo podľa jeho slov dôjsť pri zložení rád škôl, spôsobe voľby riaditeľa, prípadne aj pri práve veta a funkčnom období riaditeľov.

Témy 10. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 10. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa bližšie pozrieme na vyhlášku o stredných školách. Porovnáme príjmy a výdavky VÚC na zabezpečenie výkonu originálnych kompetencií. Venujeme sa aj psychologickému pohľadu na inovačné a riadiace trendy v edukačnom procese a inšpiráciu učiteľom môže priniesť aj príspevok o videohrách v kontexte vyučovacieho procesu. Pre učiteĺky materských škôl sme pripravili článok o dopravnej výchove v materskej škole.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk