Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

publikácie

Tatiana Soroková - Efektívna komunikácia v riaditeľni

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Túžba pochopiť fungovanie ľudského myslenia a správania je stará ako ľudstvo samo. Hnaní túžbou po pozitívnom hodnotení sa dostávame do pozícií, v ktorých sa snažíme vyniknúť, alebo aspoň zakryť svoje nedostatky. Vysoké životné tempo mení školský svet. Vnímanie pozitívnych, ale aj negatívnych vzorov spoločenského a mediálneho prostredia patria k fenoménom doby, ktorá si vyžaduje vyššiu kvalitu riadenia zameranú aj na vzťahy v školskom prostredí. 

Knižný veľtrh Bibliotéka 2019

Kategória: Aktuality

Tisícky knižných titulov všetkých žánrov, knižné novinky a bestsellery, autogramiády, krsty kníh, besedy so spisovateľmi, bohatý program pre deti i dospelých...a omnoho viac na vás čaká na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Inchebe v dňoch 7. 11. - 10. 11. 2019.

Martina Kosturková, Janka Ferencová - Stratégie rozvoja kritického myslenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Martina Kosturková, Janka Ferencová

Cieľ a obsah publikácie reagujú na absenciu podpory rozvoja kritického myslenia človeka. Kniha je zostavená na princípe hlbšieho premýšlania prostredníctvom piatich logicky na seba nadväzujúcich celkov – kritické myslenie, kritické argumentovanie, debata Karla Poppera, kritické písanie a organizovanie poznatkov.

NOVINKA - Riadenie školy a školského zariadenia - 3. aktualizované vydanie

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v riadiacej funkcii je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a kontrolovať tak, aby škola či školské zariadenia fungovalo úspešne. 

Európska únia pre mladých

Kategória: Aktuality

Publikáciu Európska únia pre mladých študentom približuje Európsku úniu, jej históriu, fungovanie a aj to, aké možnosti poskytuje mladým ľuďom. 

Pripravujeme publikáciu - Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Jana Kmeťová - Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie/Z materskej školy do základnej školy

Publikácia sa zameriava na kontinuitu prepojenia predprimárneho a primárneho vzdelávania a vzájomnej spolupráce medzi učiteľmi/učiteľkami na oboch stupňoch vzdelávania, ako aj so zákonnými zástupcami detí. 

Príručka pre školského knihovníka

Kategória: Aktuality

 Slovenská pedagogická knižnica Príručku pre školského knihovníka v súlade s platným právnym stavom. 

Odporúčame publikáciu - Metodický deň učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Cieľom publikácie je rozšíriť povedomie učiteľskej verejnosti s možnosťou jej využitia pri príprave a realizácii metodického dňa učiteľov v podmienkach regionálneho školstva SR. Svojim praktickým priblížením organizácie metodického dňa môže byť vhodnou metodickou príručkou aj pre zriaďovateľov a riaditeľov ktoréhokoľvek druhu a typu školy.

Knižný štvrtok

Kategória: Aktuality

Vydavateľstvo Wolters Kluwer si pre vás pripravilo akciu Knižný štvrtok. Počas Knižného štvrtka budete mať možnosť nakúpiť v našom internetovom obchode odborné publikácie s výnimočnými, časovo obmedzenými zľavami. Zľava na vybrané publikácie bude vždy platiť len jeden deň.

Tento august za dopravu vôbec neplatíte!

Kategória: Aktuality Autor/i: WoltersKluwer SR

 

Doprava zdarma do konca augusta!

Všetky knižné publikácie zakúpené od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018 vám pošleme bez nákladov na dopravu!

Zľava 25 % na uvedené publikácie

Kategória: Aktuality

Využite zľavy až 25 % na uvedené publikácie. 

 

Leto s Wolters Kluwer

Kategória: Aktuality

Toto leto za dopravu vôbec neplatíte!

Všetky knižné publikácie zakúpené od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 Vám pošleme bez nákladov na dopravu!

Školský zákon so zníženou cenou

Kategória: Aktuality

Využite 20 % zľavu na ponúkanú publikáciu Zákon o výchove a vzdelývaní (školský zákon) - komentár do 30. 11. 2016. 

Cieľom komentára je poskytnúť komplexný a podrobný prehľad právnej úpravy všetkých náležitostí výchovy a vzdelávania, ktoré sú obsahom zákona. Obsahuje výklad ustanovení, doplnený praktickými príkladmi a ďalšími súvislosťami, ktoré k predmetnej úprave viedli a ktoré majú napomôcť k poznaniu upravovanej problematiky. Autori sa nevyhli ani konfrontácii s ustanoveniami, ktorých aplikácia je v praxi sporná alebo nejednotná, s cieľom napomôcť zjednoteniu aplikačnej praxe a odstráneniu výkladových sporov.

 

Výhodná ponuka: Rada školy a Koncepcia rozvoja školy

Kategória: Aktuality

Ponúkame vám cenovo zvýhodnený balíček dvoch publikácií, ktoré svojim obsahom na seba voľne nadväzujú a poskytujú komplexnú informáciu pre naštartovanie a realizáciu procesov úspešného riadenia školy či školského zariadenia.

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o. ponúka:

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia - Kniha je určená všetkým, ktorých pracovné vyťaženie, resp. životný štýl spôsobuje, že nadobúdajú popísané pocity, ale aj tým, ktorí sa týmito symptómami zaoberajú v rámci štúdia alebo profesionálne.

Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Publikácia „Zriaďovateľ školy a školského zariadenia – práva, povinnosti, kompetencie“ kompletizuje už vydané príručky, ktoré sa všeobecne venovali problematike riadenia a ekonomiky školy a školského zariadenia či špeciálne konkrétnym typom školských inštitúcií v rámci regionálneho školstva.

Ponuka publikácií vydavateľstva Wolters Kluwer - Školstvo a vzdelávanie

Kategória: Aktuality

V našom E-shope odbornej literatúry vám ponúkame zaujímavé publikácie aj pre pedagógov. Autormi sú odborníci pôsobiaci v školách, v súkromnej praxi, v štátnej správe, samospráve alebo na vysokých školách. Venovali sme sa témam organizácie a manažmentu škôl a školských zariadení (MŠ, ZŠ, SŠ), riadeniu škôl, ekonomike škôl, riešeniu konfliktov (mediácia), trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých, školskej samospráve (rada školy, výberové konanie), didaktike vysokých škôl, voľnočasovým aktivitám. Pozreli sme sa na výchovné problémy vyplývajúce z porúch aktivity (hyperaktivita, hypoaktivita).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk