Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

pracovný pomer

Skončenie pracovného pomeru a priznávanie dávok Sociálnou poisťovńou

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist

Spôsob ani dôvod rozviazania pracovného pomeru nemá vplyv na právo poistenca uplatniť si nárok na dávky, ktoré možno priznať a vyplácať po ukončení zárobkovej činnosti. Ide o dávku v nezamestnanosti, o nemocenské dávky, o ktoré poistenec požiada po ukončení pracovného pomeru, nemocenského poistenia z ochrannej lehoty.

Účasť na pracovných poradách pri skrátenom úväzku

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: 

Učiteľka náboženstva je prijatá na skrátený úväzok 11 vyučovacích hodín týždenne v dňoch utorok, štvrtok a piatok. Problém je v tom, že pracovné porady sa konajú spravidla v pondelok, kedy ona nepracuje. Ako to máme riešiť? 

Pracovná doba učiteľa nekončí na obed. Podľa analýz dát softvérovej firmy pracujú učitelia po nociach a cez víkendy

Kategória: Aktuality

Verejnosť, ako aj politici často prezentujú názory, že práca učiteľa končí v skorých poobedných hodinách, a preto zvyšovanie učiteľského platu nie je celkom adekvátne. Softvérová firma prevádzkujúca celoštátnu elektronickú žiacku knižku aSc Applied Software Consultants našla riešenie, ako tento mýtus vyvrátiť. Pripravila štatistiky, ktoré prezentujú, že práca učiteľa predstavuje ďaleko dlhší pracovný čas. Dokázala analyzovať dáta, koľko hodín a v akých dňoch trávia učitelia na počítačoch so zápisom do žiackej knižky. Výsledok ukázal, že práca učiteľov sa nekončí naobed, ba dokonca ani piatkovým večerom.

Firmy chcú mladých ľudí. Ponúk pre absolventov pribudlo

Kategória: Aktuality

Tí si môžu vyberať z podstatne vyššieho množstva pracovných príležitostí ako po minulé roky a je pre nich výrazne jednoduchšie zamestnať sa. Od absolventov sa očakáva, že pri vstupe na trh práce budú mať za sebou prvé pracovné skúsenosti, či už ide o brigády, stáže, jazykové pobyty, alebo dobrovoľníctvo. Zamestnávatelia ocenia najmä skúsenosti s prácou v zahraničí, kde si študent môže zlepšiť jazykové znalosti.

Absolventi ktorých odborov si najľahšie hľadajú prácu?

Kategória: Aktuality

Absolventi niektorých stredných škôl majú problém sa uplatniť a sú nezamestnaní. Niektorí absolventi sú naopak veľmi žiadaní a prácu si nájdu veľmi ľahko. Pozrite si podrobný prehľad odborov a ich uplatnenie v praxi.

V roku 2015 bolo v EÚ 17,3 % mladých ľudí bez práce a štúdia

Kategória: Aktuality

V roku 2015 nemalo zamestnanie 17,3 % mladých Európanov vo veku od 20 do 24 rokov, neštudovalo a ani nebolo zapojených do procesu odbornej prípravy. Slovensko bolo mierne nad celkovým priemerom EÚ. Uviedol dnes štatistický úrad EÚ, Eurostat, v predvečer Medzinárodného dňa mládeže (12.8). Slovensko patrí medzi 18 členských krajín EÚ, kde sa vlani situácia zhoršila a podiel NEET bol medzi 14 až 20 %. 

Pracovná náplň zamestnancov školstva

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

Otázka:

Hlavný kontrolór mesta pri kontrole v škole (kontrola nebola zaradená do plánu kontrolnej činnosti mesta a kontrolór nepredložil riaditeľovi školy ani poverenie zriaďovateľom) zistil, že riaditeľ školy nemá v osobnom spise určenú pracovnú náplň. Požiadal riaditeľa školy, aby si ju vypracoval sám a predložil ju zriaďovateľovi. Zamestnávateľ žiada od novoprijatých zamestnancov, aby si sami vypracovali pracovnú náplň. Má tento postup oporu v zákone?

Voľné miesta pedagogických zamestnancov

Kategória: Aktuality

Reťazenie pracovných pomerov

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ako zástupca zamestnancov v oblasti školstva vyslovuje hlboké pohoršenie nad konaním niektorých riaditeľov, ktorí dojednávajú pri reťaziacich pracovných pomeroch pedagogických zamestnancov u rovnakého zamestnávateľa nové pracovné zmluvy od 5.9.2016. Zo strany zamestnávateľa dochádza k zneužívaniu situácie v neprospech zamestnancov, ktorí budú nútení hlásiť sa na úradoch práce, poprípade účelovo nastúpiť na PN-ku počas týchto 4 dní. Odborový zväz touto cestou apeluje na riaditeľov, aby takýmto spôsobom nezneužívali svoje postavenie a zabezpečili dôstojný priebeh pracovného pomeru pre všetkých zamestnancov a ďakuje všetkým riaditeľom, ktorí si svojich zamestnancov vážia a podobným praktikám, dehonestujúcim postavenie zamestnancov v školstve, sa vyhýbajú.

Príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Kategória: Aktuality

„Čeliť pracovnoprávnym problémom nie je možné, ak nepoznáme svoje práva a nevieme, na koho je možné sa pri ich uplatňovaní obrátiť,“ hovorí minister Juraj Draxler. Z tohto dôvodu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR praktickú príručku pre zamestnancov v školstve. Sú v nej popísané modelové príklady, ako aj konkrétne prípady z praxe, kedy došlo k porušeniu práv zamestnanca. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk