Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

platy

Prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch za 1. štvrťrok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ponúka Prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch za 1. štvrťrok 2019. 

Dohoda o navýšení platov v školstve

Kategória: Aktuality

20. júna 2018 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo rokovanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2019-2020 za účasti zástupcov vlády SR, zástupcov samosprávnych krajov, zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcov Konfederácie odborových zväzov SR.

Nástupné platy učiteľov by sa mali zvýšiť už od začiatku nasledujúceho školského roka

Kategória: Aktuality

Nástupné platy učiteľov by sa mali zvýšiť už od začiatku nasledujúceho školského roka tak, aby táto profesia bola zaujímavá pre mladých ľudí. 

Ako budú rásť platy učiteľov a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality

Učitelia a odborní zamestnanci regionálneho a vysokého školstva si zrejme od septembra prilepšia. Školskí odborári koncom minulého týždňa vyzvali vládu, aby do konca apríla schválila zvýšenie platov o šesť percent. Ministerstvo školstva požiadavku podporuje. Premiér je pripravený o tom rokovať.

Ochrana údajov o plate zamestnanca

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Vyberáme z časti Riadenie školy

Dostali sme pokyn od zriaďovateľa. Ako podklad k zostaveniu rozpočtu požaduje platovú inventúru vo formáte:

  • Pracovník č. 1 – Hrubá mzda vrátane odvodov
  • Pracovník č. 2 – Hrubá mzda vrátane odvodov
  • Pracovník č. X – Hrubá mzda vrátane odvodov

Nedôjde zo strany riaditeľa školy k porušeniu § 25 zákona č. 553/2003 Z. z.? 

Suma minimálnej mzdy na rok 2018

Kategória: Aktuality

Suma minimálnej mzdy na rok 2018 - 480 eur mesačne (2,759 eura za hodinu)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018, vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 278/2017 Z. z. Účinnosť zákona je od 1. januára 2018.  

2% k funkčným platom pre nepedagogických zamestnancov od 1. 9. - 31.12. 2017

Kategória: Aktuality

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2017 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Platy pod minimálnou mzdou

Kategória: Aktuality

Stanovisko Predstavenstva KOZ SR a nevýrobných odborových zväzov k aktuálnemu odmeňovaniu niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Štát ako významný zamestnávateľ sa stavia k riešeniu problému odmeňovania svojich zamestnancov veľmi laxne. Zákon č. 553/2003 Z. z. počas svojej existencie prešiel pomerne náročným a komplikovaným legislatívnym vývojom. Ani značne rozsiahly počet noviel však nepriniesol výrazné zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ani odstránenie nedostatkov, ktoré tento systém obsahuje. 

Učiteľom od septembra zvýšia platy: Jedna veľká skupina pedagógov ale nemá nič isté

Kategória: Aktuality

Pedagogickí zamestnanci v materských školách, centrách voľného času, školských kluboch detí či základných umeleckých školách (ZUŠ) ešte nemajú isté zvyšovanie platov od septembra tak, ako to bude u ich kolegov na základných či stredných školách. Upozornil na to dnes predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavel Ondek.

ZMOS odmieta zvyšovanie platov učiteľov od septembra, nemá dosť peňazí

Kategória: Aktuality

Samosprávy dali v roku 2015 na školstvo o 226 miliónov eur viac v porovnaní s ich povinnosťou. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí so zvyšovaním platov učiteľov v regionálnom školstve od 1. septembra o šesť percent. Na toto zvyšovanie platov totiž mestá a obce nemajú dosť peňazí.

Stretnutie vedenia OZ PŠaV na Slovensku s ministrom školstva

Kategória: Aktuality

16. februára sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnilo ďalšie stretnutie vedenia OZ PŠaV na Slovensku s ministrom školstva Petrom Plavčanom. Hlavnými témami rokovania boli zvyšovanie platov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017, financovanie škôl s počtom žiakov do 250, alternatívny Návrh stratégie rozvoja slovenského vysokého školstva.

Kedy naše platy dobehnú vyspelé štáty Európskej únie?

Kategória: Aktuality

Slovensko zaostáva za európskymi krajinami v náraste miezd. Ak by chcela krajina dobehnúť v príjmoch napríklad Nórsko, trvalo by to Slovensku pri súčasnom tempe približovania až 389 rokov. Švajčiarske mzdy sa Slovákom nepodarí dobehnúť nikdy.

Radikálna reforma školstva a vyššie platy učiteľov. Toto sú Plavčanove priority

Kategória: Aktuality

Školská reforma, zmeny v regionálnom i vysokom školstve aj zvyšovanie platov pedagogických a odborných zamestnancov. Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) predstavil svoje priority na najbližší rok, rovnako tak zrekapituloval, čo za necelý rok vo funkcii stihol. Pokračovať bude aj boj s extrémizmom na školách. Už teraz platia pre pedagógov odporúčania, aby s žiakmi navštevovali koncentračné tábory a iné historicky významné miesta.

Rokovanie školskej tripartity

Kategória: Aktuality

30. novembra sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a zástupcami ZMOS. Predmetom rokovania bola valorizácia platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov VŠ od 1. 9. 2017 a jej zakomponovanie do textu KZVS na rok 2017.

Školské organizácie trvajú na na 25-percentnom zvyšovaní platov učiteľov

Kategória: Aktuality

Školské organizácie naďalej požadujú 25-percentné zvyšovanie platov učiteľov, tak ako sa o tom píše v deklarácii, ktorú podpísali vo februári tohto roka. Uviedli to po dnešnom rokovaní, ktoré zvolal Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) po tom, ako v prvom kole rokovaní o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017 prišiel štát s návrhom na zvyšovanie platov pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe, a teda aj učiteľov, o 0,9 percenta.

Zvyšovanie platov učiteľov bude aj v budúcom roku

Kategória: Aktuality

Platy učiteľov porastú aj v budúcom roku. Po dnešnom rokovaní vlády to potvrdil minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS). Zároveň bude podľa vlastných slov požadovať, aby došlo aj k navýšeniu finančných prostriedkom určených pre školstvo.

Porovnanie platov pedagogických zamestnancov v krajoch

Kategória: Aktuality

Porovnanie priemerného platu pedagogických zamestnancov s priemerným platom v krajoch za rok 2015

Platové tarify účinné od 1. septembra 2016

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v nadväznosti na nadobudnutie platnosti zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovní niektorých zamestnancov pri výkone príce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v prílohe vydáva Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. septembra 2016.

Funkčný plat a odstupné

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Učiteľ, ktorý je odmeňovaný podľa zákona 553/2003 Z. z., dostane výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b) z dôvodu nadbytočnosti k 1. júlu tohto roka. Výpovedná doba bude plynúť 3 mesiace, t. j. v júli, auguste a v septembri. V mesiaci júl a august /dovolenka/ učiteľ dostane funkčný plat v nezmenenej výške, ktorý dostával počas celého roka, t. j. z plného úväzku 22 hodín. V septembri, keď začne školský rok, už nie je možné mu poskytnúť plný úväzok, ale len čiastočný, z ktorého bude vymeraný tomu zodpovedajúci funkčný plat. To znamená, že počas trojmesačnej výpovednej doby  bude učiteľ poberať dva rôzne funkčné platy. Z ktorého funkčného platu bude vypočítané odstupné? Ktorý termín je rozhodujúci pre výpočet odstupného v prípade funkčného platu učiteľa?

O platoch učiteľov a málotriedkach sa bude rokovať v zrýchlenom režime

Kategória: Aktuality

Poslanci Národnej rady SR budú o zvýšení platov učiteľov a zachovaní málotriedok rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Zrýchlený postup pri dvojici právnych noriem dnes na návrh vlády odsúhlasila väčšina pléna. Zvýšenie platov učiteľov základných, stredných a vysokých škôl prináša vládna novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v ktorej sa hovorí o šesťpercentnom náraste od 1. septembra. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk