Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo pedagogický zamestnanec


Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede, ktorej autorom je Marián Varga, sa venuje vybranému okruhu otázok a odpovedí aplikácie školského práva v praxi.  

LÁSKA a aktivity súvisiace s rozvojom lásky

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.

Vyberáme z archívu Didaktiky - Láska - hodnota, ku ktorej treba (sa) vychovávať 1. a 2. „Každé dieťa má citovú nádobu, ktorá potrebuje byť naplnená láskou. Keď má dieťa pocit, že je milované, bude sa vyvíjať normálne, no keď je citová nádoba lásky...

Aktuálne - Didaktika č. 2/2021

Kategória: Aktuality

„Podľa Hérakleita nemôžeme vstúpiť dvakrát do tej istej rieky, v toku času sa príležitosť stráca navždy.“ Kevin Kline ako William Hundert vo filme Klub vyvolených (2002) Akú príležitosť nám ponúka mimoriadne náročná situácia súvisiaca s pandémio...

Odborné publikácie pre manažment škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vydavateľstvo Wolters Kluwer ponúka okrem odborných časopisov Manažment školy v praxi a Didaktika a portálu direktor.sk aj  odborné publikácie z oblasti riadenia škôl a školských zariadení, ale aj tém zameraných na oblasť výchovy a vzdelávania. Mo...

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 2/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Do batôžka si nalož pretvárku, lož a faloš a pekne zahoď všetky do studne a rovno z prvej várky, skús život bez pretvárky a uvidíš, či z teba ubudne.“ Milan Lasica Text piesne Milana Lasicu s hudbou Jara Filipa z albumu Bolo nás jedenásť (1987) n...

Aktuálne - Didaktika č. 1/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Učiteľ by nemal poskytovať žiakom učivo v hotovej podobe. Mal by navodiť poznávací konflikt medzi tým, čo vedia, čo si myslia, prečo si to myslia, aby dospeli k novému poznaniu vlastnou činnosťou.“ Erich Petlák, odborný garant časopisu Didaktika ...

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 1/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

 „Nuž,“ povedal Macko Pú, „to, čo mám najradšej, je ...“ A tu sa musel zastaviť a popremýšľať. Pretože aj keď jedenie medu bola veľmi dobrá vec, chvíľa pred tým, ako ho začal jesť, bola ešte lepšia, no nevedel prísť na to, ako sa volá." Z rozprávk...

Metodické usmernenie CPPPaP, CŠPP - štandardy

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

VÚDPaP dňom 18.12.2020 vydáva procesné štandardy výchovného poradenstva a prevencie pre odborné činnosti odborných zamestnancov školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, pre odborné činnosti pedagogických a odborných zamestnancov v š...

Aktuálne - Manažment školy v praxi 12

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Priestor medzi podnetom a reakciou „Medzi podnetom a reakciou existuje priestor...V tom priestore je naša moc, zvoliť si svoju odpoveď. V našej reakcii spočíva náš rast a sloboda.“ Viktor Frankl

Aktuálne - Manažment školy v praxi 11 a Didaktika 6

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Zhlboka dýchať... „Viem, čo musím urobiť teraz. Musím aj naďalej zhlboka dýchať, pretože zajtra opäť vyjde slnko. Kto vie, čo môže príliv priniesť?!“ Tom Hanks vo filme Stroskotanec Zvládnuť dynamiku rozdielnych názorov a nájsť prijateľné rieše...

ONLINE - Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I.

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a psychológie ponúka webinár primárne určený pre pedagogické zamestnankyne/pedagogických zamestnancov základných škôl.

Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") spresňuje kategórie pedagogických zamestnancov do dvoch s...

Myšlienky našich autorov - Markéta Švamberk Šauerová

Kategória: Aktuality Autor/i: Markéta Švamberk Šauerová

"V průběhu měsíců jsme zaznamenávali nárůst psychických obtíží u různých skupin, a to i následně po uvolnění přísných opatření. Na jedné straně jsme měli možnost vidět, jak se někteří s krizovou situací vyrovnávají velmi dobře, na straně druhé jsm...

Vakcíny proti chrípke

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Vakcíny proti chrípke a proti hepatitíde typu A a B uhradí zamestnávateľ podľa § 79 zákona č. 138/2009 Z. z. pedagogickému a odbornému zamestnancovi školy, resp. školského zariadenia, ktorú navštevuje najmenej 50 % detí alebo žiakov zo sociálne zn...

Svetový deň učiteľov

Kategória: Aktuality

Medzinárodný deň učiteľov (World Teachers' Day) bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994. Cieľom bolo pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Svetovej organizácie práce Charty učiteľov o pracovných podmienkach učiteľov. 

Usmernenie k preukazovaniu bezúhonnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci boli povinní poskytnúť svoje osobné údaje na účely preukázania bezúhonnosti do 31. 12. 2019. Tí, ktorí tak neurobili, stratili bezúhonnosť podľa § 90a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnan...

Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov pre systém VPaP

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Od septembra 2020 sa bude takmer 250 odborných a pedagogických zamestnancov vzdelávať v rámci vzdelávacích programov Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách, Inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v...

Správa prezidentky o stave republiky

Kategória: Aktuality Autor/i: prezident.sk

Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila prvýkrát v pléne NR SR so Správou o stave republiky. 

COVID-19 Ako deťom uľahčiť nástup do škôl?

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil informačný materiál pre školských psychológov. 

Koncepcia rozvoja školy - Anna Böhmerová, Mária Stanislavová

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Zámerom tvorcov druhého vydania príručky je na základe praktických skúseností z priebehu výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať odporúčania pre tvorbu koncepcií týchto vzdelávacích institúcií. Uchádzači o fu...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk